• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr
Αρχική Άρθρα και Νέα Τεχνολογία ΕΜ οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί πηγαίνουν για μπάνιο

οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί πηγαίνουν για μπάνιο

οι Ενεργοί  Μικροοργανισμοί πηγαίνουν για μπάνιο

Το νερό στη φύση έχει τη δική του εσωτερική λειτουργία. Είναι διαυγές, άοσμο, και οι διάφοροι οργανισμοί που υπάρχουν μέσα σε αυτό, συμβιώνουν αρμονικά, έτσι ώστε η ροή του να παραμένει σταθερή, και να μην προκύπτουν απόβλητα τα οποία θα μπορούσαν να προκ

 

Το νερό στη φύση έχει τη δική του εσωτερική λειτουργία.

Είναι διαυγές, άοσμο, και οι διάφοροι οργανισμοί που υπάρχουν μέσα σε αυτό, συμβιώνουν αρμονικά, έτσι ώστε η ροή του να παραμένει σταθερή, και να μην προκύπτουν απόβλητα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν “σαπρότητα”.

Εγκλωβισμένο όμως σε τεχνητές κατασκευές όπως για παράδειγμα σε μια πισίνα, είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσει αυτές τις ευεργετικές ισορροπίες.

Εξαιτίας είτε λαθών στην κατασκευή, είτε της τοποθέτησης λάθος φίλτρων είτε της χρήσης φτηνών υλικών, δημιουργείται μια υπερπαραγωγή φυκιών την οποία οι ενυπάρχοντες μικροοργανισμοί, δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν, με αποτέλεσμα την δημιουργία λάσπης.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το γεγονός χρησιμοποιούνται σήμερα διάφορες μέθοδοι, όπως η εγκατάσταση φίλτρων και συστημάτων άντλησης, ή ακόμα και ο “φονιάς των φυκιών”, μέθοδοι οι οποίες έχουν το εξής βασικό μειονέκτημα.

Μαζί με τους επιβλαβείς, εξοντώνουν και τους χρήσιμους οργανισμούς.

 

Στον αντίποδα αυτών των μεθόδων βρίσκονται οι Ενεργοί  Μικροοργανισμοί (EM) με την μορφή του EM Active, και της EM Κεραμικής σκόνης.                                                                                                                                                                  Σε συνδυασμό με την χρήση ορυκτού Μελανόλιθου, Diabas ή Zeobas (ζεόλιθου με ΕΜ)  προσφέρουν την δυνατότητα επιτυχούς αντιμετώπισης του προβλήματος της υπερπαραγωγής των φυκιών και της θολότητας, με μηδαμινό κόστος.

Ειδικότερα αυτό σημαίνει ότι η οργανική μάζα που συγκεντρώνεται στον πάτο, αποδομείται μέσο της ζύμωσης. Μια άοσμη διαδικασία συντελείται με αυτό τον τρόπο, που εμποδίζει την παραγωγή αεριών που δεσμεύουν το οξυγόνο.

Είναι επομένως διπλή η ευεργετική δράση των Ενεργών Μικροοργανισμών (ΕΜ). Και μειώνουν την παραγωγή φυκιών! και συντελούν στο να υπάρχει περισσότερο διαθέσιμο οξυγόνο!

Είναι επίσης σημαντικό το ότι υποβοηθούν την ανάπτυξη των ριζών των φυτών που είναι μέσα στο νερό, και στην επιφάνεια του, και έτσι αυτά τα φυτά λειτουργούν αποτελεσματικότερα για την διατήρηση της ισορροπίας του συστήματος. Επομένως οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί, είναι ο φυσικός αποτελεσματικός, και με μηδαμινό κόστος τρόπος, για όποιον θέλει να εξασφαλίσει,  μια τεχνητή λίμνη, που να μην έχει τίποτα να ζηλέψει από τις φυσικές.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τους ωφέλιμους Ενεργούς  Μικροοργανισμούς (ΕΜ) στο www.naturam.gr  και για τον ζεόλιθο στο www.zeolithos.gr   

               τηλ. 27610.92556,    27610.92559    κιν. 6972929124