• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr
Αρχική Βίντεο Ενεροποίηση ΕΜ πυκνού

Ενεροποίηση ΕΜ πυκνού

Ενεροποίηση ΕΜ πυκνού

Το EM πυκνό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε απευθείας από τη φιάλη ή μπορείτε για οικονομικούς λόγους να το «επεκτείνετε». Αυτή η διαδικασία της «επέκτασης» ονομάζεται ενεργοποίηση.