• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
 • 2761092556 - 6972929124
 • info@zeolithos.gr
Αρχική Τεχνολογία Ενεργών Μικροοργανισμών Οι ΕΜ στη Γεωργία Κηπευτικά Καλλιέργεια κηπευτικών με Ενεργούς Μικροοργανισμούς

Καλλιέργεια κηπευτικών με Ενεργούς Μικροοργανισμούς

Καλλιέργεια κηπευτικών με Ενεργούς Μικροοργανισμούς

Η επιτυχία στην καλλιέργεια των κηπευτικών εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την γονιμότητα του εδάφους. Το ΕΜ Active βοηθά σημαντικά τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και συμβάλει στην ανάπτυξη και ανθεκτικότητα των φυτών.

Περιεχόμενα   Εφαρμογών

 

Θεραπεία φυλλώματος με ψεκασμό. 
> 1ο βήμα (3-5 ημέρες μετά την φύτευση)  στην αρχή της περιόδου ανάπτυξης 
> 2ο βήμα – ψεκασμοί στη συνέχεια. οδηγίες για την εφαρμογή των ΕΜ.  Γενικές οδηγίες για την εφαρμογή των ΕΜ.

 • Οδηγίες παρασκευής ΕΜ Bokashi.
 • Παρουσίαση βασικών προϊόντων τεχνολογίας ΕΜ

 

 

 

Η εφαρμογή της τεχνολογίας των Ενεργών Μικροοργανισμών (ΕΜ)  στη γεωργία βασίζεται σε δύο σημαντικά στοιχεία.
1. Στο ΕΜ Active      υγρό διάλυμα, ( Ενεργοί  Μικροοργανισμοί).

2. Στο EM Bokashi    δηλαδή στο compost.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

 

 • Ενεργοποιούνται οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί του εδάφους.
 • Αυξάνεται η γονιμότητα του εδάφους.
 • Διασπάται η οργανική ύλη και αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων. Πολύτιμοι όταν εφαρμόζονται σε συνδυασμό με λίπασμα.
 • Το έδαφος εμπλουτίζεται με θρεπτικές ουσίες και ιχνοστοιχεία.
 • Μειώνεται το κόστος λίπανσης, φυτοπροστασίας και εργατικών
 • Αυξάνεται η θερμοκρασία του εδάφους  τους χειμερινούς μήνες 3-4οC.
 • Καταστέλλονται τα βακτήρια οι  μύκητες και τα έντομα.
 • Οι καρποί έχουν  καλύτερη εμφάνιση, και χαρακτηρίζονται από εξαιρετική  γεύση.
 • Περιέχουν περισσότερες αντιοξειδωτικές ουσίες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
 • Περιορίζονται σημαντικά οι ζημιές και οι ασθένειες.

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 

Η επιτυχία στην καλλιέργεια των κηπευτικών εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την  γονιμότητα του εδάφους. 

Το ΕΜ Active βοηθά σημαντικά τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και συμβάλει στην ανάπτυξη και ανθεκτικότητα των φυτών. 

Τα φυτικά υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας  αλλά και η χλωρή λίπανση, προσφέρουν στο έδαφος  οργανική μάζα υψηλής ποιότητας. Ο ψεκασμός των υπολειμμάτων αυτών με ΕΜ Active πριν την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με έναν καλλιεργητή, προωθεί σε μεγάλο βαθμό τη μετατροπή των οργανικών ουσιών σε χούμο (compost), καταστέλλει τους υφιστάμενους επιζήμιους μύκητες του εδάφους (μυκοτοξίνες διαμορφωτές), συντομεύοντας  το σχηματισμό του compost.  

 

Δόση ανά εκτάριο.: 
50-60 lit  ΕΜ Active      

300-500 λίτρα νερού

Για καλύτερη ενεργοποίηση του εδάφους μπορούμε επίσης να προσθέσουμε;

3-5  κιλά ΕΜ κεραμική σκόνη και

20 κιλά  ζεόλιθο πούδρα 0,05mm

 

Εφαρμογή: 
Αν τα υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας είναι αρκετά, εφαρμόζουμε αρχικά ένα καταστροφέα. Ανάλογα την υγρασία που έχουν τα φυτικά υπολείμματα, μετά από 1 έως 2 ημέρες τα ψεκάζουμε  με ΕΜΑctive και αμέσως τα ενσωματώνουμε στο έδαφος. Καλό είναι ο ψεκασμός να  γίνει το βράδυ ή το πρωί (όχι με έντονο ηλιακό φως).

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ με  ΠΡΟΣΘΗΚΗ BOKASHI (EM-COMPOST

 

 Bokashi είναι το τελικό προϊόν κομποστοποίησης και ζύμωσης διαφόρων  οργανικών αποβλήτων με τη βοήθεια των Ενεργών Μικροοργανισμών.

Ακολουθούν περισσότερες οδηγίες και τρόπος παρασκευής του.

 

1o  ΒHΜΑ - ΛIΠΑΝΣΗ

Δόση ανά εκτάριο   (10 στρέμματα):

10-20 ton  Bokashi, ανάλογα με το διαθέσιμο υλικό.

1,5-2 ton  ορυκτή σκόνη πυριτίου -ζεόλιθο ( διαμέτρου 0,8mm για αμμώδες έδαφος και 1-3mm για αργιλώδες έδαφος).

3-4  κιλά    ΕΜ κεραμική σκόνη.

Για πιο άμεσα αποτελέσματα μπορούμε να εφαρμόσουμε ανά στρέμμα μέχρι και 500 kg ζεόλιθο ή 300 Kg  αν η εφαρμογή του γίνει γραμμικά. Ο ζεόλιθος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του για περισσότερο από 10 χρόνια  αν εφαρμοστεί σε όλη την επιφάνεια και αν δεν γίνεται βαθιά άροση του εδάφους πάνω από 20cm.  

Εφαρμογή:

Απλώστε σε όλη την επιφάνεια του εδάφους ή γραμμικά το ιδιοκατασκευασμένο  Bokashi ή την κοπριά και τον ζεόλιθο με την ΕΜ κεραμική σκόνη και ακολουθείστε το 2ο βήμα.

 

2Ο ΒΗΜΑ - ΠΟΤΙΣΜΑ - ΛΙΠΑΝΣΗ

Δόση ανά εκτάριο.:

50    lit ΕΜΑctive

300-500 λίτρα νερού  ( περισσότερο νερό αν το έδαφος δεν είναι υγρό)

 

Εφαρμογή:

Ψεκάστε την οργανική ουσία και το Bokashi που έχετε εφαρμόσει στο έδαφος με ΕΜ Active  και στη συνέχεια τα ενσωματώνετε με τη χρήση ενός καλλιεργητή περίπου 5-10 cm βάθος. Για πιο ομοιόμορφη απόδοση της ΕΜ κεραμικής σκόνης εφαρμόστε τη στο 2 βήμα με το ΕΜΑctive.

 

Χρόνος και συχνότητα:

Και τα δύο βήματα πρέπει να εφαρμοστούν τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες πριν την σπορά ή φύτευση, προκειμένου να εξουδετερωθεί η τιμή του pH.

Η χρήση του Bokashi και ο ψεκασμός με ΕΜ διεγείρουν τη βλάστηση των σπόρων των ζιζανίων του εδάφους, με αποτέλεσμα 12-14 ημέρες μετά την εφαρμογή τους να πρέπει να ενσωματωθούν εκ νέου στο χώμα.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

 

Δοσολογία και εφαρμογή:

Στην φύτευση νεαρών φυτών, προκειμένου να ενισχύσουμε τον σχηματισμό του ριζικού συστήματος,  εμβαπτίζουμε γρήγορα τα ριζίδια των νεαρών φυτών σε διάλυμα ΕΜ Active   1:10 (ΕΜ Active:νερό) και τα φυτεύουμε. Αντί της εμβάπτισης μπορούμε πριν την φύτευση να τα ποτίσουμε, σε διάλυμα 1:100 (ΕΜ Active:νερό)

Στη μεταφύτευση των νεαρών φυτών, μπορούμε να πασπαλίζουμε το ρίζωμα των φυτών με ΕΜ κεραμική σκόνη και ζεόλιθο σε αναλογία  (1:4).

 

ΠΟΤΙΣΜΑ 

Δοσολογία ανά εκτάριο / Εβδομάδα:

 30 lit EM Active   ή   10 lit EM Active και 2,5  lit Terrafert εδάφους

 

Εφαρμογή:

Η εφαρμογή των ΕΜ στο νερό για πότισμα, μπορεί να εφαρμόζετε όλες τις εποχές του χρόνου, χωρίς αυστηρούς κανόνες και ιδιαίτερα χρονοδιαγράμματα.

 Η ποσότητα νερού ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του φυτού, τις συνθήκες υγρασίας και τις συνθήκες του εδάφους. 

Για την καλύτερη διάσπαση της οργανικής ύλης και αύξηση της αποτελεσματικότητας των λιπασμάτων  μπορούμε να εφαρμόζουμε μια φορά την εβδομάδας 3-4 λίτρα ΕΜ Αctive/ στρέμμα. Την ποσότητα αυτή μπορούμε να την εφαρμόζουμε αναλογικά με κάθε πότισμα     (αν ποτίζουμε τρείς φορές την εβδομάδα να εφαρμόζουμε 1 lit ΕΜ Αctive κάθε φορά).

Στην συνέχεια η ποσότητα του ΕΜΑctive μπορεί να μειωθεί στα 2-3 λίτρα την εβδομάδα ανάλογα με την οργανική ουσία του εδάφους. Αν το έδαφος είναι πλούσιο σε οργανική ουσία αρκεί και ένα λίτρο την εβδομάδα το στρέμμα. 

 Είναι επίσης δυνατόν να γίνονται και καθημερινά ποτίσματα με ΕΜΑctive, ή κάθε δύο, τρείς ή περισσότερες μέρες, αραιωμένο όμως τουλάχιστον 1:500 – 1:1000.  Αυτό εξαρτάται τόσο από την ποσότητα που έχει κάποιος στην διάθεση του, όσο και από την οργανική ύλη του εδάφους.

 Πολύ σημαντική είναι επίσης η προσθήκη στο νερό ΕΜ κεραμικής σκόνης μαζί με το ΕΜΑctive, (σε αναλογία 1:1000 και άνω). Η ΕΜ κεραμική σκόνη έχει αντιοξειδωτικές και μυκητοκτόνες ιδιότητες. Συγκρατεί τους μικροοργανισμούς στα σημεία που επικάθεται, απορροφώντας τους ΕΜ στα σωματίδια της, με αποτέλεσμα να δουλεύουν πιο αποτελεσματικότερα στο ριζικό σύστημα των φυτών.                            

Οι εφαρμογές του ΕΜ Active τα δυο πρώτα χρόνια θα πρέπει να είναι πιο συχνές προκειμένου να εξασφαλιστεί ο πληθυσμός των  ωφέλιμων μικροοργανισμών στο έδαφος. Η ανάγκη για χρήση των ΕΜ μειώνεται με τον χρόνο, διότι οι μικροοργανισμοί αναπαράγονται και επικρατούν Όταν το έδαφος φτάσει στις επιθυμητές συνθήκες απλώς εφαρμόζονται για να συντηρούν την μικροβιακή ισορροπία.

Τα εδάφη που έχουν υψηλά επίπεδα οργανικής ύλης και δεν έχουν υποστεί επεξεργασία με συμβατικά συνθετικά λιπάσματα θα απαιτήσουν πολύ λιγότερες εφαρμογές με EM, απ ότι εδάφη με χαμηλή οργανική ύλη και εκείνα που έχουν υποστεί επεξεργασία με συνθετικά λιπάσματα και έχουν σκοτώσει τον μικροβιακό πληθυσμό στο έδαφος.

 

προετοιμασία σπόρων   

 Οι σπόροι επωφελούνται της ευεργετικής δράσης των ΕΜ, ούτως ώστε αναπτύσσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, δυνατό και υγιές ριζικό σύστημα,  Μειώνουν τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, αυξάνοντας τη βλαστική ικανότητα του σπόρου καθώς και την ομοιόμορφη ανάπτυξη του.

 Η προετοιμασία τους γίνεται απλά, τους μουλιάζουμε σε διάλυμα ΕΜΑ με νερό σε αναλογία 1:100 αναμιγνύοντας 3 μέρη λεπτή σκόνη πυριτίου (Diabas ή ζεόλιθου πούδρα) και ένα μέρος ΕΜ κεραμική σκόνη, για 20 λεπτά έως τρείς ώρες, ανάλογα με το μέγεθος και την σκληρότητα του  σπόρου .

Για τους μικρούς σπόρους χρειαζόμαστε 20-30 λεπτά π.χ. (καρότα, τριφύλλι λουλούδια κλπ).  

Για μεσαίου μεγέθους σπόρους χρειαζόμαστε 30-60 λεπτά π.χ. ( δημητριακά ).    

Για μεγάλους σπόρους  2-3 ώρες π.χ. (καλαμπόκι, πατάτες, κολοκύθα ,φασόλια κλπ)

Στην συνέχεια τους στεγνώνουμε σε σκιερό μέρος.

 Β. τρόπος:  Δοσολογία ανά 100 κιλά σπόρους:
0,75  lit  EM Active   
0,75  lit  νερό 
1,5 kg ορυκτή σκόνη πυριτίου (Diabas 0,045mm ή ζεόλιθου πούδρα 0,05mm) 
0,5 kg EM-κεραμική σκόνη

Εφαρμογή:

Ψεκάζουμε τους σπόρους  με τo υγρό διάλυμα EMActive και στη συνέχεια τους αναμειγνύουμε πασπαλίζοντας με την  πολύ λεπτή ορυκτή σκόνη και την EM-κεραμική σκόνη, μέχρι οι σπόροι να καλυφθούν με την ορυκτή σκόνη.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ

 

Ο τακτικός ψεκασμός με Ενεργούς Μικροοργανισμούς (ΕΜΑ) αυξάνει την άμυνα των φυτών  σε ασθένειες και παράσιτα. Οι  Ενεργοί Μικροοργανισμοί  δημιουργούν στην επιφάνεια των φυτών ένα περιβάλλον που απωθεί τους ιούς. Η προσθήκη στο ΕΜΑ ζεόλιθου δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον για τους (ΕΜ) και το πυρίτιο του ζεόλιθου βελτιώνει την φωτοσύνθεση.    Η EM-κεραμική σκόνη,  συμβάλει στην υγιή ωρίμανση των καρπών.

Κατά την περίοδο της ανθοφορίας, συνιστάται προσοχή στους ψεκασμούς.

 Αν πρόκειται για σύντομη παροδική περίοδο ανθοφορίας, π.χ. σε  οπορωφόρα δέντρα, αμπέλια κλπ, καλύτερα να σταματούν οι ψεκασμοί στο φύλλωμα, ενώ μπορούν να συνεχιστούν οι ψεκασμοί στους κορμούς και τα κλαδιά για καταπολέμηση τυχόν αποθηκευμένων αυγών και τροφής διάφορων εντόμων. 

 Στα λαχανικά όπου η ανθοφορία συνεχίζεται καθ’ όλη την περίοδο της καρποφορίας, οι ψεκασμοί να γίνονται με όσο το δυνατόν μικρότερα σταγονίδια με προσοχή να μην καταβρέχονται πολύ τα άνθη.

 

1ο  ΒΗΜΑ - ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (1-3 φυλλα)  

Δόση ανά εκτάριο: 
3 kg     BB-Multical    (ορυκτή σκόνη ασβεστίου)*   ( 1%)

10 lit    ΕΜ Active                                                (2%)
2 kg     ζεόλιθο πούδρα 0,05mm ή Diabas  0,045mm  (ορυκτή σκόνη πυριτίου με ιχνοστοιχεία και μέταλλα)

300       lit νερό.

 

Πρόσθετη θεραπεία σε περίπτωση προσβολής από παράσιτα και μύκητες:   

1 kg    ΕΜ-κεραμική σκόνη

0.5 lit  MK- 5

0,5 lit  ζυμωμένο εκχύλισμα φυτών

 

Ανακατεύουμε τα ορυκτά πετρώματα Diabas  και EM- κεραμική σκόνη με μια μικρή ποσότητα του EM-Active μέχρι το μίγμα να γίνει λείο και χωρίς σβώλους. Μόλις όλα τα ορυκτά πετρώματα διαλυθούν καλά προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα του EM-Active και νερό ή ακόμα και τα MK 5 και ζυμωμένο εκχύλισμα φυτών. Ψεκάζουμε με έναν νεφελοποιητή, φροντίζοντας να υπάρχει συνεχής ανάδευση του νερού για να μην κατακάθονται τα ορυκτά.

 

Εφαρμογή και συχνότητα: 
Η πρώτη εφαρμογή ψεκασμού γίνεται 3-5 ημέρες μετά την φύτευση. Ακολουθούν άλλες 3-4 εφαρμογές σε διαστήματα των 10-14-ημερών. Η ποσότητα νερού ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του φυτού, τις συνθήκες υγρασίας και τις συνθήκες του εδάφους.

Ψεκάστε τις πρώτες πρωινές ώρες ή κατά τις βραδινές ώρες, όχι σε έντονο ηλιακό φως.

*Το BB Multikal λόγω του μικρού μεγέθους των σωματιδίων του (microns) εισχωρεί στο εσωτερικό του φύλλου (διακυτταρικό χώρο) μέσω της επιφάνειας του φύλλου (επιδερμίδα) καθώς και μέσα από τα κενά (στόματα) με αποτέλεσμα να συμβάλει στο σχηματισμό ισχυρότερων χλωροπλαστών, και στη συσσώρευση υψηλότερου ποσοστού χλωροφύλλης,  ενισχύοντας συγχρόνως τη μεταφορά των θρεπτικών ουσιών μεταξύ των κυττάρων των φύλλων και επομένως σε όλο το φυτό.

Ενδιάμεσα των πιο πάνω εφαρμογών, αλλά και στην συνέχεια μπορούμε να πραγματοποιούμε ψεκασμούς με την πιο κάτω δοσολογία: 

 

2ο  ΒΗΜΑ – ψεκασμοι στη ΣΥΝΕΧΕΙΑ  

Δόση ανά εκτάριο.:

10 lit    EMActive                  

1,5 lit   MK-5                        

1,5 lit   Terrafert            

5  kg   ζεόλιθο πούδρα  0,05mm (ορυκτή σκόνη πυριτίου)

0,5-1  kg   EM  κεραμική σκόνη

600-800 lit νερό

 

Εφαρμογή:

Ψεκασμός με το πιο πάνω μίγμα μία φορά την εβδομάδα, στη συνέχεια  ανάλογα τις καιρικές συνθήκες κάθε 10 με 15 ημέρες.

Η ποσότητα νερού ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του φυτού, τις συνθήκες υγρασίας και τις συνθήκες του εδάφους.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την χρήση των ΕΜ στο έδαφος και τον ψεκασμό

​ Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με τις δοσολογίες που αναμιγνύονται οι ΕΜ με το νερό, είναι το ότι δεν υπάρχουν απόλυτα νούμερα και ποσοστά, ούτε υφίστανται συστάσεις όπως.. “Προσοχή!!! Μην υπερβείτε την δοσολογία”.

(Με εξαίρεση το εντομοαπωθητικό ΜΚ.5) που εφαρμόζεται από 1:200 έως 1:1000. Διευκρίνιση:  Η εφαρμογή στον ψεκασμό και των δύο σκευασμάτων ΜΚ-5 και  εκχυλίσματα από βότανα γίνεται σε αναλογία 50:50 ( αν η εφαρμογή μας είναι 1:200 θα κάνουμε χρήση 0,5 lit MK5 και 0,5 lit εκχυλίσματα βοτάνων, αν κάνουμε χρήση μόνο του ΜΚ-5 θα εφαρμόσουμε 1lit)

Θα πρέπει όμως παράλληλα, να γνωρίζουμε ότι το ΕΜ είναι «υγρό» με οξύτητα, γι αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται υπερβολική χρήση και να χρησιμοποιούνται πολύ πυκνά διαλύματα ΕΜ, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα.

Οι δοσολογίες αραίωσης που υποδεικνύονται μπορεί να θεωρηθούν ως οικονομικά αποτελεσματικές, ενώ ο καθένας μπορεί να τις προσαρμόσει με βάσει τις δικές του παρατηρήσεις στην δική του καλλιέργεια και τα δικά του δεδομένα.

Πότε να ψεκάζουμε τα φύλλα:

 

Η μεγαλύτερη απορρόφηση από τα φύλλα γίνεται αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί, όταν οι θερμοκρασίες είναι ήπιες και δεν έχουμε  άνεμο.

Η δροσιά πάνω στα φύλλα διευκολύνει τη διαφυλλική απορρόφηση.

Η απορρόφηση είναι καλύτερη όταν ο ψεκασμός φτάνει στην κάτω πλευρά των φύλλων όπου είναι και η πλειοψηφία των ανοιχτών πόρων των φυτών, αλλά κυρίως γιατί εκεί εναποθέτουν τα αυγά τους τα έντομα.

Ο ζεόλιθος Diabas και ZeoBas έχουν άμεσα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της tuta absoluta (αυγά και κάμπια), ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται και διαφυλική λίπανση. 

Το πασπάλισμα των διαδρόμων στις καλλιέργειες με ζεόλιθο διαμέτρου 0,8mm περιορίζει την ανάπτυξη των εντόμων γιατί μουμιοπιεί τα αυγά τους, και συμβάλει στην βελτίωση του εδάφους.            

Τέλος για καλύτερα αποτελέσματα από την χρήση των ΕΜ θα πρέπει να διαθέτουμε αρκετή οργανική ύλη στο χωράφι μας, προκειμένου να εξασφαλίζουμε τροφή για τους μικροοργανισμούς, την οποία και θα μετατρέψουν σε ωφέλιμες ουσίες που έχουν τόσο ανάγκη, το χώμα και τα φυτά.

​Όταν αναφερόμαστε σε οργανική ύλη εννοούμε οποιαδήποτε ύλη είναι «ζωντανή» ή κομποστοποιημένα ορανικά υλικά, όπως  κοπριά ζώων, ξερά φύλλα και χόρτα, κλαδέματα, κατάλοιπα από συγκομιδή, οργανικά σκουπίδια, compost, bokashi,  κλπ.

​Το ίδιο επιτυγχάνουμε με την χλωρά λίπανση, όπου σπέρνουμε ψυχανθή (τριφύλλι, βίκος, κλπ), με σκοπό να τα ενσωματώσουμε στο έδαφος,  ώστε τα  χόρτα και τα ζιζάνια να αποτελέσουν μια σύμμαχο οργανική ύλη για τον εμπλουτισμό του εδάφους με θρεπτικά συστατικά.

​ Παράλληλα, για μεγαλύτερη βελτίωση  μπορούμε να προσθέσουμε επί πλέον:

Ενεργοποιημένο Άνθρακα, γλυκό ορό γάλακτος,  και Μυκόριζες

 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ  BOKASHI (EM ΚΟΜΠΟΣΤ) για την γεωργια

 

Διαδικασία παραγωγής

1η   φάση

Με ΕΜ Active ψεκάζουμε την βιομάζα (κοπριά), που έχουμε συλλέξει. (1,5 lit ΕΜ A/m³).

 Μετά τον ψεκασμό αναμειγνύουμε  τη βιομάζα (κοπριά) με τα πιο κάτω υλικά: 

 

2η  φάση

65%    Βιομάζα (κοπριά)

35%   Οποιοδήποτε  οργανικό υλικό π.χ. (άχυρο, πίτυρα κλαδέματα, φύλλα, στάχτη, τσίπουρα, γκαζόν, βίκο)

5%   χώμα

20    κιλά/m3  ορυκτή σκόνη πυριτίου διαμέτρου 0,8mm (ζεόλιθο)       προαιρετικά

100  lit/m3  Terra preta        (επεξεργασμένη καρβουνόσκονη)               προαιρετικά

100%       Η τελική υγρασία του όλου υλικού δεν πρέπει να είναι > από  35-40%.

 

Τα πιο πάνω οργανικά υλικά μπορούν να διαφέρουν ανάλογα πάντα με την περιοχή και την παραγωγή. Δεν αποκλείονται ακόμη και τα υπολείμματα της κουζίνας.

Κατά τη διαδικασία του ανακατέματος των υλικών χρησιμοποιούμε 1 λίτρο EM Active /m³, που το διαλύουμε σε τόσο νερό ώστε να πετύχουμε μία υγρασία  35-40%.( μεταξύ 1:10 και 1:100).  Λαμβάνουμε πάντα υπόψη την υγρασία των υλικών που θέλουμε να κομποστοποιήσουμε.

Αν τα υλικά είναι πιο υγρά απ ότι θα πρέπει, είναι απαραίτητο να τα ανακατέψουμε προσθέτοντας περισσότερα στεγνά οργανικά, ψεκάζοντας παράλληλα εκ νέου τα νέα υλικά με  ΕΜ Α στις αναλογίες 1 λίτρο  EM Active /m³.

 

3. Φάση ζύμωσης

Μόλις ο σωρός αποκτήσει την ιδανική υγρασία περίπου. 35-40%,  τον σκεπάζουμε με ένα πλαστικό ώστε να επιτύχουμε την αναερόβια ζύμωση. Στην συνέχεια δεν θα πρέπει πλέον να ανακατέψουμε τα υλικά ή να τα αερίσουμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, ο σωρός θα είναι έτοιμος  μετά από 6-8 εβδομάδες. Το χειμώνα (σε μεγάλους σωρούς), προκειμένου να ωριμάσει πλήρως το ΕΜ compost η ζύμωση διαρκεί 8-10 εβδομάδες.

Αν διαπιστώσουμε ότι η εσωτερική θερμοκρασία (στο κέντρο του σωρού) πλησιάζει να ξεπεράσει τους 65o C για να μην «σκοτώσουμε» τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς,  ή όταν προσθέσουμε νέο υλικό θα πρέπει να  ανακατέψουμε  εκ νέου τα υλικά μας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής είναι αναγκαίο να ξανά ψεκάσουμε τα ήδη εμπλουτισμένα υλικά  μας με 0,1 Lit   ΕΜΑ ανά m3 και 1 Lit  ΕΜ-Α ανά m3 τα μη επεξεργασμένα υλικά, για να εξασφαλίσουμε την συνέχεια της ζύμωσης.

 

3. Εφαρμογή του bokashi στην γεωργία

Το καλό Bokashi έχει μια ευχάριστη όξινη οσμή. Το εφαρμόζουμε στην επιφάνεια του εδάφους και στη συνέχεια, το ενσωματώνουμε στο χώμα με τη χρήση καλλιεργητή. Το Bokashi διασπάται  μετά από 2-4 εβδομάδες και σχηματίζει ένα έδαφος που είναι εξαιρετικά πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά για τα φυτά στα έδαφος που οργώνουμε.

 

Λόγω του όξινου  pH που έχει το νωπό Bokashi, θα πρέπει να φυτέψετε ή να σπείρετε  μετά από 1-2  τουλάχιστον εβδομάδες.

 

 • Περισσότερες πληροφορίες για κομποστοποίηση με ΕΜ και  bokashi στην γεωργία  εδώ

 

Παρασκευή  ΕΜ BOKASHI με πίτουρο σιταριού  εδώ

  

 

Παρουσίαση βασικών προϊόντων της τεχνολογίας των ΕΜ στη γεωργία:

 

Ενεργοί Μικροοργανισμοί  (ΕΜ Active)  ή  ΕΜΑ

 

Το ΕΜ Active λειτουργεί κυρίως ως βελτιωτικό εδάφους, διότι βοηθά την βλαστική ικανότητα των φυτών, το ριζικό τους σύστημα, την ανθοφορία και την καρποφορία. Διασπά την οργανική ύλη και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων. Πολύτιμο όταν εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το λίπασμα. Ο τακτικός ψεκασμός με ΕΜ Active αυξάνει την άμυνα των φυτών  σε ασθένειες και παράσιτα. Οι σημαντικότεροι μικροοργανισμοί του σκευάσματος ΕΜΑ είναι: Μαγιά, Βακτηρίδια γαλακτικού οξέως, Βακτηρίδια φωτοσύνθεσης, μελάσα από ζαχαροκάλαμο και νερό.                       Το προϊόν είναι πιστοποιημένο ως βελτιωτικό εδάφους με το άρθρο 9a DMG 1994 

 

ΜΚ-5   Αντιπαραιτικό

 

Το ΜΚ.5 απωθεί τα επιβλαβή έντομα ενώ αντιθέτως ελκύει τα ωφέλιμα. Ενισχύει την φυσική αντοχή των φυτών και τα προστατεύει τα φυτά από μύκητες και παρασιτώσεις. Το ΜΚ.5 θα πρέπει να ψεκαστεί στα φύλλα μαζί με Εκχύλισμα Φυτών για ασθένειες σε αναλογία 50:50 αραιωμένο με νερό, σε αναλογία 1:200 έως 1:1000, έτσι ώστε να είναι σίγουρο το αποτέλεσμα τόσο στα ζωικά όσο και τα φυτικά παράσιτα. 

 

Εκχύλισμα φωτών για ασθένειες

 

Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση και πρόληψη των ασθενειών των φυτών. Ο πληθυσμός των ωφέλιμων μικροοργανισμών αυξάνεται και κυριαρχεί διατηρώντας τις ανάλογες συνθήκες που δεν ευνοούν την ανάπτυξη των παθογόνων, κι έτσι αποτρέπεται η εμφάνιση τους. Χρησιμοποιείται μαζί με το ΜΚ.5 σε αναλογία 50:50 και αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:200 έως 1:1000. Ψεκάζεται στο φύλλωμα των φυτών.

 

Terra Fert blatt   (φυλλώματος)    αντιπαρασιτικό με φολικό οξύ

 

   Εμποδίζει την εμφάνιση μυκητολογικών ασθενειών, και περιορίζει τις διατροφικές ελλείψεις. Προωθεί την ανάπτυξη των φυτών. Περιέχει  Ενεργούς Μικροοργανισμούς, μελάσα ζαχαροκάλαμου, φωσφορικό οξύ, φύκια, φολικό οξύ, χουμικά οξέα, και 36 ιχνοστοιχεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη βιολογική γεωργία.

 

Terrafert soil   εδάφους

 

       Το Terrafert είναι ένα πρόσθετο εδάφους με ευεργετικά αποτελέσματα για τα φυτά:

 • Περιορίζει την χρήση των λιπασμάτων και συμβάλει στην μεγαλύτερη απόδοση τους.
 • Οι μικροοργανισμοί και τα μικρο-θρεπτικά συστατικά προωθούν την ανάπτυξη των φυτών, και συμβάλουν στην σύντομη κομποστοποίηση της οργανικής ουσίας.

            Είναι εγγεγραμμένο ως πρόσθετο εδάφους. § 9α DMG 1994

  

ΒΒ Multikal  - Ενισχυτικό φυτών με άνθρακα και μαγνήσιο.  (περισσότερα για την εφαρμογή του εδώ )

 

     Το ΒΒ Multikal είναι ορυκτή πούδρα καταχωρημένη ως βελτιωτικό φυτών. O συνδυασμός του

     με  τους  ΕΜ επηρεάζει τις φυτικές λειτουργίες:

 • Αυξάνουν την φωτοσυνθετική ικανότητα του φυτού.
 • Υποστηρίζουν την μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στο φυτό.
 • Ρυθμίζουν την ισορροπία νερού και αερίων του φυτού.

 Τα αποτελέσματα είναι ορατά από τις πρώτες ήμερες.

Τέσσερες εφαρμογές είναι αρκετές για να έχετε μέχρι και 28% αύξηση παραγωγής

Το ΒΒ εφαρμόζεται στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης των φυτών, σε συνδυασμό πάντοτε με το υγρό σκεύασμα των ωφέλιμων Ενεργών Μικροοργανισμών (ΕΜ Active).

 

Ζεόλιθος:   Βελτιωτικό εδάφους

 

Ο ζεόλιθος είναι 100% φυσικό προϊόν ηφαιστειακής προέλευσης. Οι ευεργετικές του  επιδράσεις είναι μόνιμες αφού δεν αποικοδομείται. Βελτιώνει την δομή του εδάφους. Δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Συγκρατεί την υγρασία σε αμμώδη εδάφη. Βελτιώνει τον αερισμό στα αργιλώδη εδάφη και τα φυτά αναπτύσσουν καλό ριζικό σύστημα Με την προσθήκη του  Ζεόλιθου στα γεωργικά εδάφη βελτιώνεται το ριζικό σύστημα των φυτών και αυξάνεται η παραγωγή κατά 29%-57%  Ακόμη, με τη χρήση του ζεόλιθου μπορεί να μειωθεί η χρήση λιπασμάτων κατά 56%-100% και η χρήση ύδατος άρδευσης κατά 33%-67%. Ευνοεί ιδιαίτερα τις καλλιέργειες: ελιάς, αμπέλου, πατάτας, ντομάτας, αγγουριού, πιπεριάς, εσπεριδοειδών, και οπωροφόρων δέντρων.

 

Diabas Λεπτή Σκόνη Πυριτίου για ψεκασμό και βελτιωτικό εδάφους

 

Το Diabas  είναι βελτιωτικό εδάφους με εξαιρετικά αποτελέσματα σε μεγάλες εκτάσεις.  Περιέχει σκόνη πυριτίου και υψηλό αριθμό μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Χρησιμοποιείται στην γεωργία και την κηπουρική για την προετοιμασία του εδάφους. To Diabas είναι το σπίτι των ΕΜ.  Ψεκασμός με Diabas επιτυγχάνετε μυκητολογική εντομοαπωθητική και ωoκτόνο δράση.  Ειδικά στα φύλλα αποξεραίνει το μελίτωμα και απορροφώντας την υγρασία από την επιφάνεια του φύλλου  αποξεραίνει και μουμιοποιεί τα αυγά τα οποία δεν μπορούν πλέον να εκκολαφθούν. Το ίδιο συμβαίνει και στις αφίδες και γενικώς όταν δημιουργούνται μελιτώματα στον κορμό και στα φύλλα).  Άμεσα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της tuta absoluta (αυγά και κάμπια). 

Με την χρήση του ευνοούνται ιδιαίτερα οι καλλιέργειες σε:  κηπευτά πατάτας, ντομάτας, αγγουριού, πιπεριάς,  και καλλιέργεια αμπέλι, δημητριακά, εσπεριδοειδή,  ελιά σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, στην επεξεργασία κοπριάς, και στην κομποστοποίηση.

 
 

 

ΕΜ κεραμική σκόνη

Η ΕΜ Κεραμική σκόνη είναι πηλός που αναμιγνύεται με τους ΕΜ, και στην συνέχεια το μίγμα αυτό ψήνεται. Παράγεται μια εξαιρετικά λεπτή κεραμική σκόνη, που χρησιμεύει ως πρόσθετη ύλη για την ενεργοποίηση του εδάφους. Η EM-κεραμική σκόνη,  συμβάλει στην υγιή αύξηση των καρπών, γιατί έχει: Aντιοξειδωτικές και μυκητοκτόνες ιδιότητες. Συγκρατεί τους μικροοργανισμούς στα σημεία που επικάθεται, απορροφώντας τους στα σωματίδια της, με αποτέλεσμα να δουλεύουν αποτελεσματικότερα στο ριζικό σύστημα των φυτών. Ενισχύει την λειτουργία της φωτοσύνθεσης στα φυτά λόγω της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπει.  Πολύ σημαντική είναι επίσης η πρόσθεση ΕΜ κεραμικής σκόνης στο νερό μαζί με το ΕΜΑctive, (σε αναλογία 1:1000 και άνω).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προιόντα της τεχνολογίας των ΕΜ  εδώ

Επικοινωνία
23 + 26 =
 

Τα πεδία με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά.