• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr
Αρχική Προϊόντα Δοσολογίες - Προϊόντα

Δοσολογίες - Προϊόντα

Δοσολογίες - Προϊόντα

Δοσολογίες - Προϊόντα

Ενδεικτικές δοσολογίες για κάθε καλλιέργεια

Δημητριακά

  75-100  kg/ στρέμμα

Αμπέλια

300-400 kg/ στρέμμα   ή 150 kg   για 3 συνεχόμενες χρονές

Λαχανικά

150-200  kg/ στρέμμα

Θεμοκήπια

300-500  kg/ στρέμμα    για άμεση απόδοση  500 kg/ στρέμμα   

Φράουλες

100-150  kg/ στρέμμα

Εσπεριδοειδή

7-10   kg/ δένδρο

Οπωροφώρα 4-6   kg/ δένδρο
Ελιές 7-8   kg/ δένδρο      200 Kg/στρέμμα  με 25 δέντρα το στρέμμα
Σιτηρά 50-75   kg/ στρέμμα
Για τον ψεκασμό 1-2 %  (στα 100 kg νερό 1-2 kg ζεόλιθο)