• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr
Αρχική Προϊόντα Set 10 kg Ανθρακικό ασβέστιο & 10 lit Ωφέλιμοι Μικροοργανισμοί

Set 10 kg Ανθρακικό ασβέστιο & 10 lit Ωφέλιμοι Μικροοργανισμοί

Set 10 kg Ανθρακικό ασβέστιο & 10 lit  Ωφέλιμοι Μικροοργανισμοί
BB Plant-Set (10 kg BB Multical & 10 lit BB Blatt Foliar)

BB Plant - Η μόνη ολοκληρωμένη λύση για την θρέψη και φυτοπροστασία των φυτών

Το BB Multikal (Ανθρακικό ασβέστιο), παρασκευάζεται από φυσικές ορυκτές πρώτες ύλες, κυρίως CaCO3,  χωρίς χημικά πρόσθετα. Είναι το μόνο ορυκτό που κατορθώνει να εισχωρεί στο εσωτερικό του φύλλου και να επηρεάζει θετικά τις βασικές φυτικές λειτουργίες: Ειδικότερα: 

  • Αυξάνεται η φωτοσυνθετική ικανότητα του φυτού.
  • Διευκολύνεται η  μεταφορά των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτικά όργανα.
  • Ρυθμίζεται η ισορροπία του  νερού και του CO2 στο εσωτερικό των κυττάρων του φυτού.

 

Το BB Multikal εφαρμόζεται στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης των φυτών, σε συνδυασμό πάντοτε με το BB Blatt- Foliar (υγρό σκεύασμα με Αποτελεσματικούς Μικροοργανισμούς (ΕΜ).  Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από 2 εβδομάδες.

 Μπορούν να γίνουν τουλάχιστον άλλες 2-3 εφαρμογές.

 Ο συνδυασμός BB Multikal + BB Blatt, επηρεάζει το μικροβιακό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί και να εξασφαλίζεται η υγιής ανάπτυξη των φυτών, λιγότεροι εχθροί και ασθένειες, μεγαλύτερη παραγωγή, μείωση κόστους παραγωγής

Αυτό καθιστά τις αροτραίες καλλιέργειες πιο σταθερές και ανθεκτικές στις καταπονήσεις όταν εκτίθενται σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως ζέστη, χαλάζι ή αυξημένες βροχοπτώσεις. Τέσσερες εφαρμογές είναι αρκετές να εξασφαλίσουν μέχρι και 28% αύξηση της παραγωγής.      

 Τομείς χρήσης: Γεωργία (καλλιέργειες και αμπελουργία). Δοσολογία 1%

 

Κ.Α. 11864        Set  10 lit ασκός      BB Blatt  & Δοχείο 10 kg BB Multical             84,00 EUR

Κ.Α. 11864.20   set   20 lit κάνιστρο BB Blatt  & 10 kg σάκος BB multical)           136,00 EUR

Κ.Α  100521     Set  25 lit κάνιστρο BB Blatt   &  σάκος 25 kg  multical ( ανθρακικό σβέστιο)  156,00  EUR