• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Αμπελουργία

Αμπελουργία

Αμπελουργία

Η επιτυχία στην αμπελουργία εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την γονιμότητα του εδάφους. Οι Ενεργοί ικοί μικροοργανισμοί, προωθούν την γονιμότητα του εδάφους διότι αναγεννούν τους μικροοργανισμούς του εδάφους, και συμβάλ...