• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Άλογα

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί στήν εκτροφή των αλόγων

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί στήν εκτροφή των αλόγων

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί αυξάνουν την όρεξη και το ρυθμό μεταβολισμού της τροφής, την ευημερία και την άμυνα του οργανισμού, λειτουργούν εξισορροπητικά και βελτιστοποιούν το κλίμα στο στάβλο. Οι  Ενεργοί Μικρο...