• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Χοιροτροφία

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί στήν εκτροφή των χοίρων

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί στήν εκτροφή των χοίρων

Πριν από περίπου 30 χρόνια αναπτύχθηκε στην Οκινάουα της Ιαπωνίας ένα μείγμα Μικροοργανισμών που αποδείχθηκαν μεγάλη ...

Χοιροτροφία

Χοιροτροφία

Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τους Αποτελεσματικούς Μικροοργανισμούς για να εξασφαλίσετε ένα ιδανικό κλίμα στους αχυρ...