• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Πουλερικά

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί στήν εκτροφή των πουλερικών

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί στήν εκτροφή των πουλερικών

Χρησιμοποιείστε Ενεργούς Μικροοργανισμούς για να: Αυξήσετε την γονιμότητα και δυναμώσετε το αμυντικό σύστημα των ζώων. Μειώσετε αισθητά τις μυρωδιές του στάβλου, και απαλλαγείτε από τις μύγες. Μειώσετε τα προβλήμ...