• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr
Αρχική Ζεόλιθος ο ζεόλιθος στα αρωματικά

ο ζεόλιθος στα αρωματικά

ο ζεόλιθος στα αρωματικά

Αρωματικά Φυτά

Οι εφαρμογές του Ζεόλιθου στα Αρωματικά Φυτά:

Είναι γνωστό ότι η έλλειψη νερού στις καλλιέργειες περιορίζει την παραγωγικότητα των φυτών, καιυποβαθμίζει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Στην περίπτωση των αρωματικών φυτών, η  μείωση της παραγωγής και η υποβάθμιση της ποιότητας είναι αισθητές τόσο στην βιομάζα, όσο και στα αιθέρια έλαια.

Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η έλλειψη νερού ασκεί δυσμενή επίδραση στα χαρακτηριστικά απόδοσης, ενώ μειώνει και την ποσοστιαία περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο.

Μια από τις προτεινόμενες λύσεις είναι ο ζεόλιθος. 

Πρόκειται για 100% φυσικό ορυκτό, ηφαιστιακής προέλευσης, χωρίς καμιά χημική κατεργασία, το οποίο δεσμεύει το νερό και τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Eτσι, το νερό – ακόμα και έπειτα από μεγάλες βροχοπτώσεις- δεν μπορεί να τα παρασύρει σε βάθος. Παρουσιάζει επίσης αξιοσημείωτη υψηλή ικανότητα ανταλλαγής ιόντων (226meq/100g) και ρυθμίζει προς το ουδέτερο το PH των υδάτων και των εδαφών.

Υπάρχουν αποτελέσματα σχετικών μελετών, με ενθαρρυντικές ενδείξεις για εφαρμογή του ζεόλιθου σε αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά:

 

Συμπεράσματα από πρόσφατη μελέτη στην Αυστραλία εφαρμογής του ζεόλιθου σε ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους στο βασιλικό (Ocimum basilicum L) υπό συνθήκες ξηρασίας: 

 

«Σε αυτή τη μελέτη η εφαρμογή ζεόλιθου και η λειψυδρία έχουν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη και την απόδοση των σπόρων γλισχράσματος που είναι η πιο σημαντική παράμετρος σε φαρμακευτικά φυτά. Μπορεί να αναφερθεί ότι 2.5g ζεόλιθου με 75% απώλειες νερού οδηγούν σε βελτίωση της τριτοβάθμιας απόδοσης βλέννας και γενικά την παραγωγικότητα των φυτών αυτής. Η εφαρμογή ζεόλιθου μπορεί να βελτιώσει την απόδοση σπόρων και να ακολουθήσει απόδοση βλέννας υπό συνθήκες ξηρασίας και λειψυδρίας, στην καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Επιπλέον, αυτό μπορεί να συνιστάται ως θεραπεία για τα εδάφη σε ξηρές και ημι-άνυδρες περιοχές για την ενίσχυση της ανοχής σε φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά».

Επίσης κατά τη διάρκεια του 2011-2012 στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Zabol, στο Ιράν, έγιναν πειράματα σε διαφορετικά επίπεδα ξηρασίας  του εδάφους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα,  η ξηρασία επηρέασε σημαντικά τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης των αρωματικών φυτών, όπως το ύψος, την διάμετρο του στελέχους, τον αριθμό των φύλλων, τον αριθμός των σπόρων, των αριθμό λουλουδιών και την απόδοση της μάζας. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι με την χρήση του ζεόλιθου μείωσε το  στρές  της  ξηρασίας στο 50% με 75%.

Πρόσφατη έρευνα  απέδειξε ότι η εφαρμογή ζεόλιθου σε καλλιέργεια μέντας πιπερώδους (Mentha piperita) κατά την ξηρή περίοδο βελτίωσε την απόδοση σε αιθέριο έλαιο. Ειδικότερα, 2,5 grζεόλιθου σε απώλεια νερού 50% οδήγησε σε αύξηση όλων των δεικτών παραγωγικότητας του φυτού, ακόμα και της βιομάζας.

Τα οφέλη από την χρήση του ζεόλιου στα αρωματικά φυτά

 Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων). Σε συνδυασμό με τη λίπανση μπορεί να βοηθήσει στη σταδιακή αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες και από την άλλη μεριά επιτυγχάνουμε εφοδιασμό των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με την χρήση λιγότερων λιπασμάτων και νερού προάγεται η ορθολογική διαχείριση του εδάφους.

Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού και την ομοιόμορφη διανομή του στο έδαφος, ιδιαίτερα στα αμμώδη εδάφη (ο ζεόλιθος συγκρατεί νερό σε ποσότητα ίση με το 42-50% του βάρους του το οποίο αποδίδει στα φυτά σταδιακά).
Αυξάνει τη διαθεσιμότητα φωσφόρου και καλίου, και προωθεί την ισορροπία αλκαλικών μετάλλων.
Οι ευεργετικές του επιδράσεις είναι μόνιμες αφού δεν αποικοδομείται όπως άλλα βελτιωτικά του εδάφους..
Είναι 100% φυσικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία.

Απαιτούμενη ποσότητα:

Ο ζεόλιθος εφαρμόζεται με ενσωμάτωση στο έδαφος σε ποσότητες από 100 μέχρι 500 κιλά το στρέμμα ανάλογα με τον τύπο του εδάφους και την κοκκομετρική του σύσταση (λεπτότητα υλικού). Όσο πιο λεπτόκοκκο είναι το υλικό τόσο μικρότερη ποσότητα απαιτείται. Σε βαριά εδάφη, προτιμάται ζεόλιθος σε σπυρωτή μορφή 1-3 mm, ενώ σε ελαφρά εδάφη προτιμάται αυτός σε μορφή σκόνης 0,8mm.
Για να γίνει αισθητή η συμβολή του στην αύξηση της παραγωγής, ιδιαίτερα σε βαριά εδάφη χρειάζεται μια ποσότητα 400 - 500 κιλών ανά στρέμμα και η ενσωμάτωσή του στο έδαφος. Η ωφέλιμη δράση του είναι μακροχρόνια (ο  ζεόλιθος δεν αποσαθρώνεται όπως άλλα υλικά) και για τα επόμενα 20 - 30 χρόνια δεν θα χρειαστεί να προσθέσετε άλλο ζεόλιθο, ενώ κάθε χρόνο θα εισπράττετε την ωφέλεια του.
Αν έχετε την οικονομική δυνατότητα, για να έχετε άμεσα τα όφέλη της δράσης του, εφαρμόστε τη συνολική ποσότητα σε μια χρονιά. Μπορείτε όμως να μεταφέρετε το κόστος σε περισσότερες χρονιές ,εφαρμόζοντας από 120-200 κιλά ο στρέμμα.

Τρόποι  εφαρμογής:

Α. Σε όλη την επιφάνεια

 Σκορπίζουμε τον ζεόλιθο σε όλη την επιφάνεια του χωραφιού και τον ενσωματώνουμε με φρέζα 10-15 cm για να κατανεμηθεί σε όλη τη μάζα του εδάφους. Συνηστάται η εφαρμογή πριν τη φύτευση. Ένας πιο εύκολος τρόπος είναι να σκορπίσετε το υλικό στη μέση των διαδρόμων και σταυρωτά και μετά να περάσετε με τη φρέζα από τους ίδιους διαδρόμους για ενσωμάτωση. Αν εφαρμόσουμε ζεόλιθο σκόνη, φροντίζουμε να τον σκορπίσουμε μαζί με άλλα λιπάσματα ή compost και κυρίως σε ημέρα που δεν φυσά αέρας.

Β. Σε κάθε τρύπα χωριστά

Σκάβουμε 5-10cm την τρύπα που θα φυτεψουμε το φυτό και ρίχνουμε μισή κούπα του καφέ ζεόλιθο κοκκομετρίας 1-3mm,  για αργιλώδη εδάφη και  0,8mm για κανονικά. Αναμειγνύουμε με το χώμα. Έπειτα φυτεύουμε και καλύπτουμε το φυτό με χώμα. Ποτίζουμε με άφθονο νερό.

Γ.  Με ψεκασμό

Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστούμε 2% Αυστριακό ζεόλιθο Diabas ή Zeo.bas σε συνδυασμό με επίης 2%  Ενεργούς Μικροοργανισμούς .

Ψεκασμός με Diabas ή  Zeo.bas εκτός από μυκητολογική και βακτηριακή δράση τα φυτά  μας δέχονται καλύτερη δυαφυλική λίπανση, πλούσια σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία.                                 

Το Diabas: Πρόκειται για ασβεστόλιθοαπό τα βουνά του Τιρόλου (Αυστρία), που έχει  κονιορτοποιηθεί και εμπλουτιστεί με Αποτελεσματικούς Μικροοργανισμούς (ΕΜ) κυρίως με βακτήρια  γαλακτικού οξέος και έχει ενεργό επιφάνεια 7.000 m2/kg.

 Έχει λιγότερο πυρίτιο αλλά πλούσιο σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία.    ( Το Μαγνήσιο (MgO) πάνω από 6% και ο Σίδηρος (Fe2O3) πάνω από 12,67%, προωθούν το έντονο πράσινο χρώμα των φύλλων και αποτρέπουν τις χλωρώσεις (χλώμιασμα ή κιτρίνισμα των φύλλων). Σε αυτά προστίθενται χαλκός, μολυβδένιο, μαγγάνιο, ψευδάργυρος, κοβάλτιο, φώσφορος, θείο και βόριο τα οποία περιέχονται σε ισορροπημένες ποσότητες).

Πυρίτιο

SiO2

46,63%

 

Χαλκός

Cu

14:30 mg / kg

Τιτάνιο

TiO2

3,26%

 

Μαγγάνιο

Mn

1050 mg / kg

Φώσφορος

P2O5

0,49%

 

Σίδερο

Fe

53'000 0,00 mg / kg

Κάλιο

K2O

0,92%

 

Ψευδάργυρος

Zn

80,00 mg / kg

Ασβέστιο

CaO

7.32%

 

Νικέλιο

Ni

105,4 mg / kg

Μαγνήσιο

MgO

6,46%

 

Κοβάλτιο

Συνεργασία

5,96 mg / kg

Νάτριο

Na2O

3.53%

 

Μολυβδαίνιο

Δευτ.

2:06 mg / kg

Αλουμίνα

AI2O3

13:41%

 

Βόριο

B

0,70 mg / kg

 

 

 

 

 

 

 

Το Zeo.Bas: Είναι μίγμα ζεόλιθου και Diabas. Είναι πλουσιότερο τουλάχιστον κατά 50% σε διοξείδιο του πυριτίου (SIO2), σε σχέση με το ζεόλιθο και το Diabas χωριστά.
Περιέχει 20% Ζεόλιθο.
Καλύπτει 10πλάσια επιφάνεια σε σχέση με τα αντίστοιχα πετρώματα σε πούδρα.
Βελτιώνει τη γεύση φρούτων και λαχανικών και αυξάνει τη διάρκεια ζωής τους.
Έχει άριστη μυκητολογική εντομοαπωθητική και ωοκτόνο δράση.
Έχει εξαιρετική λεπτότητα που επιτρέπει κάλυψη 400 m2/g
Βελτιώνει την ζωή του εδάφους και την υγεία των φυτών.
Βελτιώνει τη γεύση φρούτων και λαχανικών και αυξάνει τη διάρκεια ζωής τους.

Προτεινόμενα προϊόντα

Ζεόλιθος πούδρα 0,05mm  για ψεκασμό.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ζεόλιθος 0,8mm για έδαφος κανονικό και αμμώδες
Ζεόλιθος 1-3mm για έδαφος αργιλώδες
Ζεόλιθος Diabas 0,045mm για ψεκασμό.

Επικοινωνία
23 + 22 =
 

Τα πεδία με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά.