Ο Ζεόλιθος στην καλλιέργεια της Ελιάς

Share

Πλεονεκτήματα από τη χρήση του ζεόλιθου στον ελαιώνα:

Αυξάνεται η ικανότητα απορρόφησης και συγκράτησης θρεπτικών στοιχείων

Συγκρατεί περισσότερο νερό στα αμμουδερά και ξερικά χωράφια και το δίνει σταδιακά στις ρίζες των δένδρων.

Βοηθά στην αύξηση του πληθυσμού των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους που βοηθούν σημαντικά στη σωστή θρέψη των δέντρων.

Αερίζει το έδαφος στα βαριά εδάφη

Συγκρατεί και αποδεσμεύει σταδιακά τα υδατοδιαλυτά θρεπτικά στοιχεία

Αξιοποιεί καλύτερα τα λιπάσματα με αποτέλεσμα να χρειάζονται λιγότερες ποσότητες

Αυξάνει το διαθέσιμο φώσφορο και κάλιο στα δένδρα

Καθαρίζει το έδαφος από τοξικά στοιχεία και μέταλλα

Μειώνει τα σκαμπανεβάσματα της παραγωγής από τη μια χρονιά στην άλλη.


Εφαρμογές του ζεόλιθου.


ΣΕ ΑΜΜΩΔΗ ΕΔΑΦΗ Για φύτευση νέων δέντρων σε αμμώδη εδάφη με χαμηλή ικανότητα απορρόφησης:
Στην σκαμμένη τρύπα ρίξτε 500gr ζεόλιθο κοκκομετρίας 0-0,8mm και αναμίξτε ελαφρά με το χώμα. Τοποθετήστε μετά το δεντράκι. Στη συνέχεια καλύψτε όλη την τρύπα με χώμα που έχετε αναμείξει άλλα 500gr ζεόλιθο. Ποτίστε το δεντράκι με άφθονο νερό. Κατάλληλη περίοδος προσθήκης ζεόλιθου Άνοιξη και Φθινόπωρο. Για μεγαλύτερα δέντρα σε αμμώδη εδάφη με χαμηλή ικανότητα απορρόφησης: Σκάψτε γύρω-γύρω από το δέντρο 10-15cm και ρίξτε 7-8 kg ζεόλιθο κοκκομετρίας 0-0,8mm ή 1-3mm ( 200 Kg/στρέμμα για 25 δέντρα το στρέμμα). Έπειτα καλύψτε την τρύπα με χώμα και ποτίστε με άφθονο νερό. Κατάλληλη περίοδος προσθήκης ζεόλιθου Άνοιξη και Φθινόπωρο.

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΡΓΙΛΩΔΗ ΕΔΑΦΗ Για φύτευση νέων δέντρων σε κανονικό και αργιλώδες έδαφος:
Στην σκαμμένη τρύπα ρίξτε 500gr ζεόλιθο κοκκομετρίας 2,5–5 mm και αναμίξτε με χώμα. Τοποθετήστε μετά το δεντράκι. Καλύψτε μετά όλη την τρύπα με χώμα και προσθέσετε άλλα 500gr ζεόλιθο. Ποτίστε το δεντράκι με άφθονο νερό. Κατάλληλη περίοδος προσθήκης ζεόλιθου Άνοιξη και Φθινόπωρο.. Για μεγαλύτερα δέντρα σε αργιλώδες έδαφος: Σκάψτε γύρω-γύρω από το δέντρο 10-15cm και ρίξτε 7-8 kg ζεόλιθο κοκκομετρίας 1-3 mm ή 2,5 – 5 mm. Έπειτα καλύψτε την τρύπα με χώμα και ποτίστε με άφθονο νερό. Κατάλληλη περίοδος προσθήκης ζεόλιθου Άνοιξη και Φθινόπωρο
Αν εφαρμόζετε ζεόλιθο με μικρό κόκκο, κάντε την εφαρμογή σε ημέρες που δεν φυσά αέρας και φορέστε μια μάσκα προσώπου. Μπορείτε να συνδυάσετε την εφαρμογή του ζεόλιθου και με άλλα λιπάσματα.
Αν εφαρμόσουμε την μια χρονιά 5 κιλά ανά δέντρο, την επόμενη χρονιά θα εφαρμόσουμε μόλις 2,5 με 3 κιλά το δέντρο. Μετά από τρεις εφαρμογές ο ζεόλιθος θα προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ψεκασμοί στο φύλλωμα:
Το φύλλωμα, τα κλαδιά και ο κορμό των ελαιόδεντρων, μπορούν να ψεκαστούν με ζεόλιθο πούδρα κοκκομετρίας 0,015mm σε αναλογία 1,5-2% (200 λίτρα νερό 3-4 κιλά ζεόλιθο). Κατά τον ψεκασμό θα πρέπει κατά διαστήματα να κάνουμε ανάδευση του νερού, γιατί ο ζεόλιθος ως ορυκτό κατακάθεται.
Ο ψεκασμός με ζεόλιθο προσφέρει στο δένδρο ένα λεπτό και λευκό φίλτρο προστασίας που το:
• Προστατεύει από τα εγκαύματα των ηλιακών αχτίνων, ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές
• Μειώνει το θερμοκρασιακό στρες των δένδρων
• Προστατεύει από έντομα, δάκο, ακάρεα, μύκητες και βακτήρια
• Προστατεύει από το κυκλοκόνιο.
• Αυξάνει το βάρος και την ποιότητα της ελιάς
• Προλαμβάνει ζημιές από παγετούς
• Βελτιώνει τη φωτοσύνθεση και τη ζωηρότητα της βλάστησης
• Καθώς ξεπλένεται από τα φύλλα καταλήγει στο έδαφος, αυξάνοντας της γονιμότητά του.

Ο ζεόλιθος ενάντια στο δάκο της ελιάς

Ένας από τους χειρότερους εχθρούς του καρπού της ελιάς είναι ο δάκος. Η χρήση του ζεόλιθου είναι σημαντική για την προφύλαξη του καρπού, γιατί παραμένει πάνω στον καρπό και δημιουργεί ένα φίλτρο προστασίας που ενοχλεί το έντομο. Επιπλέον η χρήση του ζεόλιθου ως φυσικό προϊόν επιτρέπει να αποφύγουμε τη χρήση χημικών ουσιών.

Προτεινόμενα προϊόντα:

Ζεόλιθος 0,015mm για ψεκασμό
Ζεόλιθος 0,8mm για έδαφος (κανονικό και αμμώδες)
Ζεόλιθος 1-3mm για έδαφος (για αργιλώδες)
Ζεόλιθος Zeo.Bas για έδαφος (κανονικό και αμμώδες)
Ζεόλιθος Diabas 0,045mm για ψεκασμό
Ζεόλιθος Zeo.Bas 0,020mm για ψεκασμό