Κλειστές Καλλιέργειες και Θερμοκήπια

Share

Οι εφαρμογές του Ζεόλιθου στις Κλειστές Καλλιέργειες και τα Θερμοκήπια:

Η εφαρμογή του ζεόλιθου στο έδαφος πριν από τη σπορά ή τη φύτευση των λαχανικών:

 • Αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης του φυτού, μειώνει τις ασθένειες στο ριζικό σύστημα, αυξάνοντας την παραγωγή και την ποιότητα των προϊόντων.
 • Συγκρατεί τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους (η εναλλακτική του ικανότητα είναι διπλάσιααπό αυτή του μπεντονίτη).
  Η ευεργετικήτου επίδραση είναι μόνιμη αφού δεν αποδομείται όπως άλλα βελτιωτικά του εδάφους.
  Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων
  Σε συνδυασμό με τη λίπανση μπορεί να βοηθήσει στη σταδιακή αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες και από την άλλη μεριά εφοδιασμό των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού και την ομοιόμορφη διανομή του στο έδαφος, ιδιαίτερα στα αμμώδη εδάφη (ο ζεόλιθος συγκρατεί νερό σε ποσότητα ίση με το 42-50% του βάρους του το οποίο αποδίδει στα φυτά σταδιακά).
  Μειώνει τις απώλειες θρεπτικών στοιχείων λόγω αεριοποίησης (απώλειες αζώτου με τη μορφή αμμωνίας) ή υδατομεταφοράς (νιτρώδη και νιτρικά) και συνεπώς συμβάλλει στη μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων κατά 20-25%. Αυξάνει τη διαθεσιμότητα φωσφόρου και καλίου, απορροφά και παγιδεύει τις τοξικές προσμείξεις, προωθεί την ισορροπία αλκαλικών μετάλλων.
  Εξουδετερώνει τα όξινα συστατικά του εδάφους (ανεβάζει το pH) και συνεπώς δεν χρειάζεται η προσθήκη άλλων υλικών.
  Έχει χαμηλό κόστος εφαρμογής και προσφέρειμεγαλύτερη παραγωγή και ομοιομορφία των καρπών.
  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα των υδροπονικών καλλιεργειών, στα λαχανοκομικά, ανθοκομικάκαι αρωματικά είδη δίνοντας υψηλή παραγωγήκαι ποιότητα.
  Ενισχύει την αντοχή σε ασθένειες και εχθρούς (ωίδιο-αφίδες-κυκλοκόνιο).
  Προστατεύει τα φυτά από το στρες σε αντίξοες συνθήκες.
 •  
 • Προτεινόμενη ποσότητα:  για άμεσα αποτελέσματα χρειάζονται

 

Προτεινόμενα προϊόντα

Ζεόλιθος 0,015mm για ψεκασμό
Ζεόλιθος 0,8mm για έδαφος (κανονικό και αμμώδες)
Ζεόλιθος 1-3mm για έδαφος (για αργιλώδες)
Ζεόλιθος Zeo.Bas για έδαφος (κανονικό και αμμώδες)
Ζεόλιθος Diabas 0,045mm για ψεκασμό.