Ο Ζεόλιθος στην πτηνοτροφία

Share

Ο ζεόλιθος στα πουλερικά

Πουλερικά

Η προσθήκη κατά 2% ζεόλιθου στο σιτηρέσιο των πουλερικών, έχει ως αποτέλεσμα:

• Βελτίωση της γενικής κατάστασης της υγείας τους
• Μείωση της θνησιμότητας κατά 95% σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες
• Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στα κοτόπουλα ωοτοκίας, (χρώμα, γεύση και μέγεθος)
• Αύξηση του ρυθμού αυγοπαραγωγής κατα 3-5% ετησίως
• Αύξηση στο τελικό σωματικό βάρος και αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των πτηνών 3-10%
• Μείωση της ποσότητας τροφής που προσλαμβάνει ημερησίως το πτηνό, χωρίς μείωση της
θρεπτικής απόδοσης, (μείωση κόστους εκτροφής κατα ~10%)

Για την καλλιέργεια και ανάπτυξη νεοσσών ο Ζεόλιθος προσφέρει:

• Ταχύτερη ανάπτυξη των νεοσσών
• Αποτροπή μολύνσεων
• Σταθερότερη σκελετική δομή

Φιλικό στο περιβάλλον

• Είναι 100% φυσικό προϊόν και περιβαλλοντικά ασφαλές
• Αποτρέπει τη ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων και συνιστάται σε προγράμματα απονιτροποίησης,
• Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα

Ποιοτική κοπριά

• Πιο στεγνή, λιγότερο δύσοσμη και πιο πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία (μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης θρεπτικών και νερού στο έδαφος)
• Μειώνει τα επίπεδα των αλάτων στην κοπριά
• Κάνει τη μεταφορά και την εφαρμογή της ευκολότερη
• Την κάνει βιοδιασπώμενη και περιβαλλοντικά πιο φιλική