Καλλιέργεια Κηπευτικών με Ενεργούς Μικροοργανισμούς (ΕΜ)

Share

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

• Βελτίωση εδάφους πριν την νέα καλλιέργεια.
• Προσθήκη Bokashi (EM-λίπασμαα) για τη βελτίωση του εδάφους.
> 1ο βήμα - λίπανση.
> 2ο βήμα - Πότισμα Λίπανση.
• Θεραπεία μικρών φυτών.
• Πότισμα.
• Προετοιμασία σπόρων
Θεραπεία φυλλώματος με ψεκασμό.
> 1ο βήμα (3-5 ημέρες μετά την φύτευση) στην αρχή της περιόδου ανάπτυξης
> 2ο βήμα – στη συνέχεια πάνω από 4 φύλλα. οδηγίες για την εφαρμογή των ΕΜ. Γενικές οδηγίες για την εφαρμογή των ΕΜ.
• Κομποστοποίηση με ΕΜ
• Οδηγίες παρασκευής ΕΜ Bokashi.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας των Ενεργών Μικροοργανισμών (ΕΜ) Multikraft στη γεωργία βασίζεται σε δύο σημαντικά στοιχεία.
1. Στο ΕΜ Active υγρό διάλυμα, με Ενεργούς Μικροοργανισμούς.
2. Στο EM Bokashi δηλαδή στο compost.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤOY EM ACTIVE ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

• Ενεργοποιούνται οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί του εδάφους.
• Αυξάνεται η γονιμότητα του εδάφους.
• Διασπάται η οργανική ύλη και αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων. Πολύτιμοι όταν εφαρμόζονται σε συνδυασμό με λίπασμα.
• Το έδαφος εμπλουτίζεται με θρεπτικές ουσίες και ιχνοστοιχεία.
• Μειώνεται το κόστος λίπανσης, φυτοπροστασίας και εργατικών
• Αυξάνεται η θερμοκρασία του εδάφους τους χειμερινούς μήνες 3-4οC.
• Καταστέλλονται τα βακτήρια οι μύκητες και τα έντομα.
• Οι καρποί έχουν καλύτερη εμφάνιση, και χαρακτηρίζονται από εξαιρετική γεύση.
• Περιέχουν περισσότερες αντιοξειδωτικές ουσίες, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
• Περιορίζονται σημαντικά οι ζημιές και οι ασθένειες.


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Η επιτυχία στην καλλιέργεια των κηπευτικών εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την γονιμότητα του εδάφους.
Το BB Boden (μικροοργανισμοί εδάφους) βοηθά σημαντικά τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και συμβάλει στην ανάπτυξη και ανθεκτικότητα των φυτών.
Τα φυτικά υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας αλλά και η χλωρή λίπανση, προσφέρουν στο έδαφος οργανική μάζα υψηλής ποιότητας. Ο ψεκασμός των υπολειμμάτων αυτών με BB Boden πριν την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με έναν καλλιεργητή, προωθεί σε μεγάλο βαθμό τη μετατροπή των οργανικών ουσιών σε χούμο (compost), καταστέλλει τους υφιστάμενους επιζήμιους μύκητες του εδάφους (μυκοτοξίνες διαμορφωτές), συντομεύοντας το σχηματισμό του compost.
Δόση ανά εκτάριο.:
50 lit BB-Boden
300-500 λίτρα νερού

Εφαρμογή:

Αν τα υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας είναι αρκετά, εφαρμόζουμε αρχικά ένα καταστροφέα. Ανάλογα την υγρασία που έχουν τα φυτικά υπολείμματα, μετά από 1 έως 2 ημέρες τα ψεκάζουμε με BB Boden, και αμέσως τα ενσωματώνουμε στο έδαφος. Καλό είναι ο ψεκασμός να γίνει το βράδυ ή το πρωί (όχι με έντονο ηλιακό φως).

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ BOKASHI (EM-COMPOST)

Bokashi είναι το τελικό προϊόν κομποστοποίησης και ζύμωσης διαφόρων οργανικών αποβλήτων με τη βοήθεια των Ενεργών Μικροοργανισμών.
Ακολουθούν περισσότερες οδηγίες και τρόπος παρασκευής του.

1o ΒHΜΑ - ΛIΠΑΝΣΗ
Δόση ανά εκτάριο.:
10-20 ton Bokashi, ανάλογα με το διαθέσιμο υλικό.
1,5-2 ton ορυκτή σκόνη πυριτίου -ζεόλιθο ( διαμέτρου 0,8mm για αμμώδες έδαφος και 1-3mm για αργιλώδες έδαφος).
20-50 κιλά ΕΜ κεραμική σκόνη.
Για πιο άμεσα αποτελέσματα μπορούμε να εφαρμόσουμε ανά στρέμμα μέχρι και 500 kg ζεόλιθο ή 300 Kg αν η εφαρμογή του γίνει γραμμικά. Ο ζεόλιθος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του για περισσότερο από 10 χρόνια αν εφαρμοστεί σε όλη την επιφάνεια και αν δεν γίνεται βαθιά άροση του εδάφους πάνω από 20cm.
Εφαρμογή:
Απλώστε σε όλη την επιφάνεια του εδάφους ή γραμμικά το ιδιοκατασκευασμένο Bokashi ή την κοπριά και τον ζεόλιθο με την ΕΜ κεραμική σκόνη και ακολουθείστε το 2ο βήμα.

2o ΒHΜΑ - ΠOΤΙΣΜΑ - ΛIΠΑΝΣΗ
Δόση ανά εκτάριο.:
50 lit ΒΒ-Boden ή 60 lit ΕΜΑctive
300-500 λίτρα νερού ( περισσότερο νερό αν το έδαφος δεν είναι υγρό)
Εφαρμογή:
Ψεκάστε την οργανική ουσία και το Bokashi που έχετε εφαρμόσει στο έδαφος με ΒΒ-Boden και στη συνέχεια τα ενσωματώνετε με τη χρήση ενός καλλιεργητή περίπου 5-10 cm βάθος. Για πιο ομοιόμορφη απόδοση της ΕΜ κεραμικής σκόνης εφαρμόστε τη στο 2 βήμα με το ΒΒ-Boden ή με το ΕΜΑctive.

Χρόνος και συχνότητα:
Και τα δύο βήματα πρέπει να εφαρμοστούν τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες πριν την σπορά ή φύτευση, προκειμένου να εξουδετερωθεί η τιμή του pH.
Η χρήση του Bokashi και ο ψεκασμός με ΕΜ διεγείρουν τη βλάστηση των σπόρων των ζιζανίων του εδάφους, με αποτέλεσμα 12-14 ημέρες μετά την εφαρμογή τους να πρέπει να ενσωματωθούν εκ νέου στο χώμα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

Δοσολογία και εφαρμογή:
Στην φύτευση νεαρών φυτών, προκειμένου να ενισχύσουμε τον σχηματισμό του ριζικού συστήματος, εμβαπτίζουμε γρήγορα τα ριζίδια των νεαρών φυτών σε διάλυμα ΕΜ Active ή σε διάλυμα ΒΒ-εδάφους 1:10 (ΕΜ Active:νερό) και τα φυτεύουμε. Αντί της εμβάπτισης μπορούμε πριν την φύτευση να τα ποτίσουμε, σε διάλυμα 1:100 (ΕΜ Active:νερό)
Στη μεταφύτευση των νεαρών φυτών, μπορούμε να πασπαλίζουμε το ρίζωμα των φυτών με ΕΜ κεραμική σκόνη και ζεόλιθο σε αναλογία (1:4).

ΠOΤΙΣΜΑ

Δοσολογία ανά εκτάριο / Εβδομάδα:
30-40 lit EM Active
Εφαρμογή:
Η εφαρμογή των ΕΜ στο νερό για πότισμα, μπορεί να εφαρμόζετε όλες τις εποχές του χρόνου, χωρίς αυστηρούς κανόνες και ιδιαίτερα χρονοδιαγράμματα.
Η ποσότητα νερού ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του φυτού, τις συνθήκες υγρασίας και τις συνθήκες του εδάφους.
Για την καλύτερη διάσπαση της οργανικής ύλης και αύξηση της αποτελεσματικότητας των λιπασμάτων μπορούμε να εφαρμόζουμε μια φορά την εβδομάδας 3-4 λίτρα ΕΜ Αctive/ στρέμμα. Την ποσότητα αυτή μπορούμε να την εφαρμόζουμε αναλογικά με κάθε πότισμα (αν ποτίζουμε τρείς φορές την εβδομάδα να εφαρμόζουμε 1 lit ΕΜ Αctive κάθε φορά).
Στην συνέχεια η ποσότητα του ΕΜΑctive μπορεί να μειωθεί στα 2-3 λίτρα την εβδομάδα ανάλογα με την οργανική ουσία του εδάφους. Αν το έδαφος είναι πλούσιο σε οργανική ουσία αρκεί και ένα λίτρο την εβδομάδα το στρέμμα.
Είναι επίσης δυνατόν να γίνονται και καθημερινά ποτίσματα με ΕΜΑctive, ή κάθε δύο, τρείς ή περισσότερες μέρες, αραιωμένο όμως τουλάχιστον 1:500 – 1:1000. Αυτό εξαρτάται τόσο από την ποσότητα που έχει κάποιος στην διάθεση του, όσο και από την οργανική ύλη του εδάφους.
Πολύ σημαντική είναι επίσης η προσθήκη στο νερό ΕΜ κεραμικής σκόνης μαζί με το ΕΜΑctive, (σε αναλογία 1:1000 και άνω). Η ΕΜ κεραμική σκόνη έχει αντιοξειδωτικές και μυκητοκτόνες ιδιότητες. Συγκρατεί τους μικροοργανισμούς στα σημεία που επικάθεται, απορροφώντας τους ΕΜ στα σωματίδια της, με αποτέλεσμα να δουλεύουν πιο αποτελεσματικότερα στο ριζικό σύστημα των φυτών.
Οι εφαρμογές του ΕΜ Active τα δυο πρώτα χρόνια θα πρέπει να είναι πιο συχνές προκειμένου να εξασφαλιστεί ο πληθυσμός των ωφέλιμων μικροοργανισμών στο έδαφος. Η ανάγκη για χρήση των ΕΜ μειώνεται με τον χρόνο, διότι οι μικροοργανισμοί αναπαράγονται και επικρατούν Όταν το έδαφος φτάσει στις επιθυμητές συνθήκες απλώς εφαρμόζονται για να συντηρούν την μικροβιακή ισορροπία.
Τα εδάφη που έχουν υψηλά επίπεδα οργανικής ύλης και δεν έχουν υποστεί επεξεργασία με συμβατικά συνθετικά λιπάσματα θα απαιτήσουν πολύ λιγότερες εφαρμογές με EM, απ ότι εδάφη με χαμηλή οργανική ύλη και εκείνα που έχουν υποστεί επεξεργασία με συνθετικά λιπάσματα και έχουν σκοτώσει τον μικροβιακό πληθυσμό στο έδαφος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΠΟΡΩΝ

Οι σπόροι επωφελούνται της ευεργετικής δράσης των ΕΜ, ούτως ώστε αναπτύσσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, δυνατό και υγιές ριζικό σύστημα, Μειώνουν τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, αυξάνοντας τη βλαστική ικανότητα του σπόρου καθώς και την ομοιόμορφη ανάπτυξη του.
Η προετοιμασία τους γίνεται απλά, τους μουλιάζουμε σε διάλυμα ΕΜΑ με νερό σε αναλογία 1:100 αναμιγνύοντας 3 μέρη λεπτή σκόνη πυριτίου (Diabas ή πούδρα ζεόλιθου) και ένα μέρος ΕΜ κεραμική σκόνη, για 20 λεπτά έως τρείς ώρες, ανάλογα με το μέγεθος και την σκληρότητα του σπόρου .
Για τους μικρούς σπόρους χρειαζόμαστε 20-30 λεπτά π.χ. (καρότα, τριφύλλι λουλούδια κλπ). Για μεσαίου μεγέθους σπόρους χρειαζόμαστε 30-60 λεπτά π.χ. ( δημητριακά ). Για μεγάλους σπόρους 2-3 ώρες π.χ. (καλαμπόκι, πατάτες, κολοκύθα ,φασόλια κλπ)
Στην συνέχεια τους στεγνώνουμε σε σκιερό μέρος.
Β. τρόπος: Δοσολογία ανά 100 κιλά σπόρους:
0,75 lit EM Active
0,75 lit νερό
1,5 kg ορυκτή σκόνη πυριτίου (Diabas 0,045mm ή ZeoBas 0,020mm)
0,5 kg EM-κεραμική σκόνη
Εφαρμογή:
Ψεκάζουμε τους σπόρους με τo υγρό διάλυμα EMActive και στη συνέχεια τους αναμειγνύουμε πασπαλίζοντας με την πολύ λεπτή ορυκτή σκόνη και την EM-κεραμική σκόνη, μέχρι οι σπόροι να καλυφθούν με την ορυκτή σκόνη.

ΘΕΡΑΠΕIΑ ΦΥΛΛOΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜO

Ο τακτικός ψεκασμός με Ενεργούς Μικροοργανισμούς (ΕΜΑ) αυξάνει την άμυνα των φυτών σε ασθένειες και παράσιτα. Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί δημιουργούν στην επιφάνεια των φυτών ένα περιβάλλον που απωθεί τους ιούς. Η προσθήκη στο ΕΜΑ ζεόλιθου δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον για τους (ΕΜ) και το πυρίτιο του ζεόλιθου βελτιώνει την φωτοσύνθεση. Η EM-κεραμική σκόνη, συμβάλει στην υγιή ωρίμανση των καρπών.
Κατά την περίοδο της ανθοφορίας, συνιστάται προσοχή στους ψεκασμούς.
Αν πρόκειται για σύντομη παροδική περίοδο ανθοφορίας, π.χ. σε οπορωφόρα δέντρα, αμπέλια κλπ, καλύτερα να σταματούν οι ψεκασμοί στο φύλλωμα, ενώ μπορούν να συνεχιστούν οι ψεκασμοί στους κορμούς και τα κλαδιά για καταπολέμηση τυχόν αποθηκευμένων αυγών και τροφής διάφορων εντόμων.
Στα λαχανικά όπου η ανθοφορία συνεχίζεται καθ’ όλη την περίοδο της καρποφορίας, οι ψεκασμοί να γίνονται με όσο το δυνατόν μικρότερα σταγονίδια με προσοχή να μην καταβρέχονται πολύ τα άνθη.

1o ΒHΜΑ - ΚΑΤA ΤΗΝ EΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡIOΔΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ (1-3 ΦΥΛΛΑ)
Δόση ανά εκτάριο:
3 kg BB-Multical (ορυκτή σκόνη)*
30 lit ΕΜ Active
300 -400 lit νερό
3 kg Diabas 0,045mm ή Zeo.bas 0,020mm (ορυκτή σκόνη πυριτίου με ιχνοστοιχεία και μέταλλα)

Πρόσθετη θεραπεία σε περίπτωση προσβολής από παράσιτα και μύκητες:
1 kg ΕΜ-κεραμική σκόνη
0.5 lit MK- 5
0,5 lit ζυμωμένο εκχύλισμα φυτών
Ανακατεύουμε τα ορυκτά πετρώματα Diabas και EM- κεραμική σκόνη με μια μικρή ποσότητα του EM-Active μέχρι το μίγμα να γίνει λείο και χωρίς σβώλους. Μόλις όλα τα ορυκτά πετρώματα διαλυθούν καλά προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα του EM-Active και νερό ή ακόμα και τα MK 5 και ζυμωμένο εκχύλισμα φυτών. Ψεκάζουμε με έναν νεφελοποιητή, φροντίζοντας να υπάρχει συνεχής ανάδευση του νερού για να μην κατακάθονται τα ορυκτά.
Εφαρμογή και συχνότητα:
Η πρώτη εφαρμογή ψεκασμού γίνεται 3-5 ημέρες μετά την φύτευση. Ακολουθούν άλλες 2-3 εφαρμογές σε διαστήματα των 10-14-ημερών. Η ποσότητα νερού ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του φυτού, τις συνθήκες υγρασίας και τις συνθήκες του εδάφους.
Ψεκάστε τις πρώτες πρωινές ώρες ή κατά τις βραδινές ώρες, όχι σε έντονο ηλιακό φως.
*Το BB Multikal λόγω του μικρού μεγέθους των σωματιδίων του (microns) εισχωρεί στο εσωτερικό του φύλλου (διακυτταρικό χώρο) μέσω της επιφάνειας του φύλλου (επιδερμίδα) καθώς και μέσα από τα κενά (στόματα) με αποτέλεσμα να συμβάλει στο σχηματισμό ισχυρότερων χλωροπλαστών, και στη συσσώρευση υψηλότερου ποσοστού χλωροφύλλης, ενισχύοντας συγχρόνως τη μεταφορά των θρεπτικών ουσιών μεταξύ των κυττάρων των φύλλων και επομένως σε όλο το φυτό.

2Ο ΒΗΜΑ – ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΦΥΛΛΑ)
Δόση ανά εκτάριο.:
30 lit EMActive
1,5 lit MK-5
1,5 lit ζυμωμένο εκχύλισμα φυτών
5 kg Diabas 0,045mm ή Zeo.bas 0,020mm (ορυκτή σκόνη πυριτίου με ιχνοστοιχεία και μέταλλα)
600-800 lit νερό

Εφαρμογή:
Ψεκασμός με το πιο πάνω μίγμα μία φορά την εβδομάδα, στη συνέχεια ανάλογα τις καιρικές συνθήκες κάθε 10 με 15 ημέρες.
Η ποσότητα νερού ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του φυτού, τις συνθήκες υγρασίας και τις συνθήκες του εδάφους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την χρήση των ΕΜ στο έδαφος και τον ψεκασμό
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με τις δοσολογίες που αναμιγνύονται οι ΕΜ με το νερό, είναι το ότι δεν υπάρχουν απόλυτα νούμερα και ποσοστά, ούτε υφίστανται συστάσεις όπως.. “Προσοχή!!! Μην υπερβείτε την δοσολογία”.
(Με εξαίρεση το εντομοαπωθητικό ΜΚ.5) που εφαρμόζεται από 1:200 έως 1:1000. Διευκρίνιση: Η εφαρμογή στον ψεκασμό και των δύο σκευασμάτων ΜΚ-5 και εκχυλίσματα από βότανα γίνεται σε αναλογία 50:50 ( αν η εφαρμογή μας είναι 1:200 θα κάνουμε χρήση 0,5 lit MK5 και 0,5 lit εκχυλίσματα βοτάνων, αν κάνουμε χρήση μόνο του ΜΚ5 θα εφαρμόσουμε 1lit)

Θα πρέπει όμως παράλληλα, να γνωρίζουμε ότι το ΕΜ είναι «υγρό» με οξύτητα, γι αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται υπερβολική χρήση και να χρησιμοποιούνται πολύ πυκνά διαλύματα ΕΜ, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα.
Οι δοσολογίες αραίωσης που υποδεικνύονται μπορεί να θεωρηθούν ως οικονομικά αποτελεσματικές, ενώ ο καθένας μπορεί να τις προσαρμόσει με βάσει τις δικές του παρατηρήσεις στην δική του καλλιέργεια και τα δικά του δεδομένα.

Πότε να ψεκάζουμε τα φύλλα:

Η μεγαλύτερη απορρόφηση από τα φύλλα γίνεται αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί, όταν οι θερμοκρασίες είναι ήπιες και δεν έχουμε άνεμο.
Η δροσιά πάνω στα φύλλα διευκολύνει τη διαφυλλική απορρόφηση.
Η απορρόφηση είναι καλύτερη όταν ο ψεκασμός φτάνει στην κάτω πλευρά των φύλλων όπου είναι και η πλειοψηφία των ανοιχτών πόρων των φυτών, αλλά κυρίως γιατί εκεί εναποθέτουν τα αυγά τους τα έντομα.
Ο ζεόλιθος Diabas και ZeoBas έχουν άμεσα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της tuta absoluta (αυγά και κάμπια), ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται και διαφυλική λίπανση.
Το πασπάλισμα των διαδρόμων στις καλλιέργειες με ζεόλιθο διαμέτρου 0,8mm περιορίζει την ανάπτυξη των εντόμων γιατί μουμιοπιεί τα αυγά τους, και συμβάλει στην βελτίωση του εδάφους.
Τέλος για καλύτερα αποτελέσματα από την χρήση των ΕΜ θα πρέπει να διαθέτουμε αρκετή οργανική ύλη στο χωράφι μας, προκειμένου να εξασφαλίζουμε τροφή για τους μικροοργανισμούς, την οποία και θα μετατρέψουν σε ωφέλιμες ουσίες που έχουν τόσο ανάγκη, το χώμα και τα φυτά.
Όταν αναφερόμαστε σε οργανική ύλη εννοούμε οποιαδήποτε ύλη είναι «ζωντανή» ή κομποστοποιημένα ορανικά υλικά, όπως κοπριά ζώων, ξερά φύλλα και χόρτα, κλαδέματα, κατάλοιπα από συγκομιδή, οργανικά σκουπίδια, compost, bokashi, κλπ.
Το ίδιο επιτυγχάνουμε με την χλωρά λίπανση, όπου σπέρνουμε ψυχανθή (τριφύλλι, βίκος, κλπ), με σκοπό να τα ενσωματώσουμε στο έδαφος, ώστε τα χόρτα και τα ζιζάνια να αποτελέσουν μια σύμμαχο οργανική ύλη για τον εμπλουτισμό του εδάφους με θρεπτικά συστατικά.
Παράλληλα, για μεγαλύτερη βελτίωση μπορούμε να προσθέσουμε επί πλέον:
Ζεόλιθο, ΕΜ κεραμική σκόνη, Άνθρακα και Bokashi

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟIΗΣΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Η χρήση των Ενεργών Μικροοργανισμών στη γεωργία ανοίγει νέες διαστάσεις.
Τόσο στις βιολογικές επιχειρήσεις όσο και στη συμβατική γεωργική βιομηχανία. Η τεχνολογία των ΕΜ παρέχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Με την εφαρμογή των Ενεργών Μικροοργανισμών στη γεωργία, αναζωογονούνται οι μικροοργανισμοί του εδάφους και παράγεται οργανικό λίπασμα (Bokashi). Με τη διαδικασία της ζύμωσης, δημιουργούνται πολύτιμες ουσίες, όπως π.χ. σακχαρούχες ουσίες, οργανικά οξέα, βιταμίνες, ένζυμα και αντιοξειδωτικές ουσίες. Αυτές οι πολύτιμες βιο-λειτουργικές ουσίες είναι η καλύτερη τροφή για άλλους τους μικροοργανισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια τρέφουν τα φυτά.
Με αυτό τον τρόπο οι ΕΜ αυξάνουν την περιεκτικότητα του εδάφους σας σε οργανική ύλη. Είναι μια μεγάλη βοήθεια - ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα με την αποσύνθεση και την προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.
Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί δημιουργούν ένα περιβάλλον που καταστέλλει τα παθογόνα μικρόβια και εξουδετερώνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Με την εφαρμογή τους, είναι δυνατόν όχι μόνο να καλλιεργηθούν πιο γόνιμα εδάφη με πιο ανθεκτική χλωρίδα και πανίδα, αλλά και να παραχθούν υψηλής ποιότητας τρόφιμα που είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ BOKASHI (EM ΚΟΜΠΟΣΤ)

Ο όρος Bokashi προέρχεται από την Ιαπωνία και σημαίνει «σταδιακή μεταμόρφωση».
Είναι το τελικό προϊόν κομποστοποίησης και ζύμωσης διαφόρων οργανικών αποβλήτων με τη βοήθεια των Ενεργών Μικροοργανισμών.
Το Bokashi ωριμάζει σε αναερόβιες συνθήκες (δεν αερίζεται).

Έχει την ικανότητα να αναγεννά υποβαθμισμένα εδάφη, και να χρησιμεύει ως υπόστρωμα για τους μικροοργανισμούς του εδάφους, προκειμένου να πολλαπλασιάζονται και αυξάνουν την βιολογική δραστηριότητα και δομή του εδάφους και προσφέρουν ζωτικής σημασίας θρεπτικές ουσίες στην ανάπτυξη των φυτών.
Η διαδικασία αυτή παρέχει τρία βασικά πλεονεκτήματα:
1. Η χρήση των Ενεργών Μικροοργανισμών στη κομποστοποίηση εξαλείφει την σήψη στα υλικά που χρησιμοποιούμε. Οι ΕΜ όχι μόνο καταστέλλουν εντελώς τις δυσάρεστες οσμές και τα τοξικά υποπροϊόντα, αλλά παράγουν και βιταμίνες και βιοδραστικές ουσίες.
2. Γίνεται εξοικονόμηση εργασίας: Δεν είναι απαραίτητο να ανακατεύετε συχνά το σωρό των υλικών κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης, γιατί η ζύμωση γίνετε σε αναερόβιες συνθήκες.
3. Οι θρεπτικές ουσίες, και ιδιαίτερα το άζωτο, διατηρούνται στο Bokashi και δεν χάνονται ως αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ BOKASHI (EM COMPOST) ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Bokashi (EM compost)

Αερόβια κομποστοποίηση

Έχουν υποστεί αναερόβια ζύμωση.

Έτοιμο σε λίγες εβδομάδες

 

Η αερόβια διαδικασία διαρκεί περισσότερο.

Ωριμάζει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Το ανακάτεμα είναι απαραίτητο μόνο όταν προστίθεται επιπλέον υλικό ή όταν το υλικό μας είναι πολύ ξηρό ή πολύ υγρό.

Έτοιμο μετά από 6-8 εβδομάδες.

Η βλαστική ικανότητα όλων των σπόρων καταστέλλεται από τη ζύμωση.

Δεν απελευθερώνονται οσμές.

Καμία απώλεια των θρεπτικών ουσιών λόγο έλλειψης οξυγόνου.

Οι οργανικές ουσίες οξειδώνονται, χάρη στην υψηλή ανάπτυξη θερμοκρασίας.

Ένας μεγάλος αριθμός από τα πολύτιμα υλικά χάνονται στην ατμόσφαιρα με το συνεχές ανακάτωμα.

 Απαιτεί περισσότερο χρόνο.

Προβλήματα οσμών σε αρκετές πρώτες ύλες, κυρίως στην κοπριά,  και κατά τη διάρκεια της ανάδευσης.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ BOKASHI

Το Bokashi επιταχύνει την ωρίμανση του κομπόστ και καταστέλλει τη σήψη. Προωθεί επίσης τη μικροβιακή δραστηριότητα στο έδαφος και βελτιώνει τη φυσική, χημική και βιολογική κατάσταση της γης.
Συμβάλει στην αύξηση της απόδοσης και τη βελτίωση της ποιότητας της συγκομιδής
• Προωθείται η γονιμότητα του εδάφους
• Βελτιώνει η ποιότητα του compost.
• Εμπλουτίζεται η βιολογική δραστηριότητα του εδάφους, εμφανίζονται περισσότεροι γεωσκώληκες.
• Βελτιώνεται η ικανότητα συγκράτησης υγρασίας και θρεπτικών συστατικών του εδάφους χάρη στην ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας της γης, την άνοιξη, η βλάστηση αρχίζει νωρίτερα (το έδαφος με EM αποκτά 3-4 ° C υψηλότερη θερμοκρασία)
• Διεγείρεται η ανάπτυξη των ριζών
• Οι καρποί ωριμάζουν ομοιόμορφα
• Τα φυτά ή / και τα φρούτα περιέχουν περισσότερα αντιοξειδωτικά και βιοενεργές ουσίες, όπως βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, κλπ.
• Τα φρούτα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο ράφι.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ BOKASHI (EM ΚΟΜΠΟΣΤ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαδικασία παραγωγής
1η φάση
Με ΕΜ Active ψεκάζουμε την βιομάζα (κοπριά), που έχουμε συλλέξει. (1,5 lit ΕΜ A/m³).
Μετά τον ψεκασμό αναμειγνύουμε τη βιομάζα (κοπριά) με τα πιο κάτω υλικά:

2η φάση

65%   Βιομάζα (κοπριά)

35%   Οποιοδήποτε  οργανικό υλικό π.χ. (άχυρο, πίτυρα κλαδέματα, φύλλα, στάχτη, τσίπουρα,

           γκαζόν, βίκο )

5%   χώμα

20   κιλά/m3  ορυκτή σκόνη πυριτίου διαμέτρου 0,8mm(ζεόλιθο)       προαιρετικά

100lit/m3  Terrapreta        (επεξεργασμένη καρβουνόσκονη)               προαιρετικά

100%  Η τελική υγρασία του όλου υλικού δεν πρέπει να είναι > από  35-40%.

Τα πιο πάνω οργανικά υλικά μπορούν να διαφέρουν ανάλογα πάντα με την περιοχή και την παραγωγή. Δεν αποκλείονται ακόμη και τα υπολείμματα της κουζίνας.
Κατά τη διαδικασία του ανακατέματος των υλικών χρησιμοποιούμε 1 λίτρο EM Active /m³, που το διαλύουμε σε τόσο νερό ώστε να πετύχουμε μία υγρασία 35-40%.( μεταξύ 1:10 και 1:100). Λαμβάνουμε πάντα υπόψη την υγρασία των υλικών που θέλουμε να κομποστοποιήσουμε.
Αν τα υλικά είναι πιο υγρά απ ότι θα πρέπει, είναι απαραίτητο να τα ανακατέψουμε προσθέτοντας περισσότερα στεγνά οργανικά, ψεκάζοντας παράλληλα εκ νέου τα νέα υλικά με ΕΜ Α στις αναλογίες 1 λίτρο EM Active /m³.

3. Φάση ζύμωσης
Μόλις ο σωρός αποκτήσει την ιδανική υγρασία περίπου. 35-40%, τον σκεπάζουμε με ένα πλαστικό ώστε να επιτύχουμε την αναερόβια ζύμωση. Στην συνέχεια δεν θα πρέπει πλέον να ανακατέψουμε τα υλικά ή να τα αερίσουμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, ο σωρός θα είναι έτοιμος μετά από 6-8 εβδομάδες. Το χειμώνα (σε μεγάλους σωρούς), προκειμένου να ωριμάσει πλήρως το ΕΜ compost η ζύμωση διαρκεί 8-10 εβδομάδες.
Αν διαπιστώσουμε ότι η εσωτερική θερμοκρασία (στο κέντρο του σωρού) πλησιάζει να ξεπεράσει τους 65o C για να μην «σκοτώσουμε» τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς, ή όταν προσθέσουμε νέο υλικό θα πρέπει να ανακατέψουμε εκ νέου τα υλικά μας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής είναι αναγκαίο να ξανά ψεκάσουμε τα ήδη εμπλουτισμένα υλικά μας με 0,1 Lit ΕΜΑ ανά m3 και 1 Lit ΕΜ-Α ανά m3 τα μη επεξεργασμένα υλικά, για να εξασφαλίσουμε την συνέχεια της ζύμωσης.

3. Εφαρμογή του bokashi στην γεωργία

Το καλό Bokashi έχει μια ευχάριστη όξινη οσμή. Το εφαρμόζουμε στην επιφάνεια του εδάφους και στη συνέχεια, το ενσωματώνουμε στο χώμα με τη χρήση καλλιεργητή. Το Bokashi διασπάται μετά από 2-4 εβδομάδες και σχηματίζει ένα έδαφος που είναι εξαιρετικά πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά για τα φυτά στα έδαφος που οργώνουμε.
Λόγω του όξινου pH που έχει το νωπό Bokashi, θα πρέπει να φυτέψετε ή να σπείρετε μετά από 1-2 τουλάχιστον εβδομάδες.

Συνταγή για υψηλής ποιότητος Bokashi (compost).

ΥΛΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΥ/  ΑΡΑΙΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στην περίπτωση αυτή διαλύστε ένα μείγμα ΕΜ και μελάσας σε 15 λίτρα νερού ώστε να φτιάξετε αραιό διάλυμα ΕΜ  1:100. Η ποσότητα νερού  ποικίλλει ανάλογα με το ποσό ξέρα είναι τα συστατικά και την αναλογία των δόσεων, ωστόσο τα παρακάτω δίνουν μια γενική οδηγία . Περίπου 15 λίτρα νερού σε 150 λίτρα ξηρών υλικών.

1.Πιτουρο  ρυζιού

100

100 λίτρα

2.Αλευρι ελαιοκάρπων

25 - ( 50)

25 λίτρα

3. Ιχθυάλευρο

25 – (50 )

25 λίτρα

4. ΕΜ πυκνό

Αραιό διάλυμα ΕΜ (1 :100)

150 κ.ε.

5. Μελάσα

Διάλυμα ΕΜ (1:100)

150 κ.ε.

6. Νερό

 

15 λίτρα

Παρακάτω ακολουθεί μια γενική περιγραφή των υλικών και της δοσολογίας που απαιτείται για την προετοιμασία του
1) Ανακατέψτε καλά τα ξηρά υλικά ( πίτουρο ρυζιού , αλεύρι ελαιοκάρπων και ιχθυάλευρο) μεταξύ τους .
2) Αραιώστε τη μελάσα σε μικρή ποσότητα ζεστού νερού . Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 40 – 50 0 C. Προσθέστε κρύο νερό για την προετοιμασία αραιωμένου διαλύματος με αναλογία 1:100 ( 1 μέρος μελάσα προς 100 μέρη νερό).
3) Προσθέστε ΕΜ πυκνό στο αραιωμένο διάλυμα μελάσας και νερού ώστε να δημιουργηθεί ένα σύνθετο μείγμα . Η αναλογία του συμπυκνώματος ΕΜ προς το διάλυμα μελάσας / νερού θα πρέπει να είναι 1:100 .
4) Ρίξτε το σύνθετο μείγμα πάνω από το έτοιμο μείγμα ξηρών υλικών (1) και ανακατέψτε τα καλά μεταξύ τους. Η ύφη του μείγματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε, αν το ζυμώστε σε σχήμα μπάλας, να θρυμματίζεται με το άγγιγμα. Αν το μείγμα μπορεί να ζυμωθεί σε μπάλα χωρίς να θρυμματίζεται, είναι υπερβολικά υγρό .
5) Ερμητικά σφραγισμένο, το σύνθετο μείγμα που προετοιμάστηκε κατά το τέταρτο βήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έξη μήνες η και παραπάνω. Αν τοποθετηθεί σε μια μαύρη πλαστική σακούλα και σφραγιστεί καλά, το σύνθετο μείγμα θα υποστεί ζύμωση. Η διαδικασία ζύμωσης διαρκεί περίπου 3-4 ημέρες το καλοκαίρι και 7 ημέρες το χειμώνα .
6) Η ποιότητα του ΕΜ Bokashi κρίνεται με βάση τη μυρωδιά. Η γλυκόξινη οσμή ζύμωσης φανερώνει ένα καλά προετοιμασμένο μείγμα . Η οσμή αποσύνθεσης και σήψης φανερώνει ότι η διαδικασία απέτυχε, γι ‘ αυτό και το μείγμα θα πρέπει να αχριστευθεί . Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ζύμωσης, το Bokashi μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα η να αποθηκευτεί σ΄ ένα σκοτεινό, στεγνό μέρος χωρίς υγρασία έως ότου χρησιμοποιηθεί .

Παρασκευή ΕΜ BOKASHI με πίτουρο σιταριού

Για την παρασκευή του ΕΜ Bokashi θα χρειαστούμε μια πλαστική λεκάνη προκειμένου να αναμίξουμε τα υλικά.
Για να παρασκευάσουμε 10 κιλά ΕΜ Bokashi, θα χρειαστούμε..
6 - 6,5 κιλά πίτουρο
3 λίτρα νερό
60 ml EM πυκνό
60 ml μελάσα από ζαχαροκάλαμο
2 κουταλιές της σούπας ΕΜ κεραμική σκόνη
2 κουταλιές της σούπας φυσικό θαλασσινό αλάτι
5 κουταλιές της σούπας ζεόλιθο.

Εκτέλεση
Βάζουμε το πίτουρο τον ζεόλιθο και την κεραμική σκόνη στη λεκάνη και τα αναμιγνύουμε.
Σε μια κατσαρόλα βράζουμε 1 λίτρο νερό και προσθέτουμε το αλάτι. Όταν το νερό ζεσταθεί στους 60-80οC ρίχνουμε την μελάσα και αναδεύουμε το νερό μέχρι να διαλυθεί καλά.
Στη συνέχεια ρίχνουμε το υπόλοιπο νερό στην κατσαρόλα, ώστε η τελική θερμοκρασία του νερού να μην είναι μεγαλύτερη από 38-40οC, στη συνέχεια ρίχνουμε το ΕΜ πυκνό. Ανακατεύουμε καλά και μετά ρίχνουμε σταδιακά το μίγμα στη λεκάνη.
Ανακατεύουμε (με τα χέρια) μέχρις ότου το υλικό μας να υγρανθεί ομοιόμορφα παντού.
Το συσκευάζουμε σε ένα πλαστικό δοχείο το οποίο να κλείνει αεροστεγώς, βάζοντας λίγο-λίγο κατά στρώσεις και συμπιέζοντας το μέχρι να γεμίσει εντελώς και να είμαστε σίγουροι πως δεν έχει μείνει μέσα αέρας.
Τοποθετούμε το δοχείο σε σκοτεινό και δροσερό μέρος και μετά από 2 βδομάδες είναι έτοιμο για χρήση, ενώ όσο περνά ο καιρός, τόσο περισσότερο ωριμάζει και τόσο καλύτερο γίνεται.

Το BOKASHI αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
1. στον κήπο, και στην γεωργία, ως βελτιωτικό εδάφους.
2. Στην κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, ιχθυοτροφία, στα κατοικίδια, κτλ, σαν συμπλήρωμα διατροφής για τα ζώα, τα πουλιά, τα ψάρια κλπ.
3. Στην κομποστοποίηση, επιταχύνει την ζύμωση, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και εμπλουτίζει το τελικό οργανικό compost με θρεπτικές ουσίες
4. Επίσης, μπορεί να απλωθεί σαν στρωσίδι στους κοιτώνες των ζώων μαζί με πριονίδια, άχυρο κλπ.
5. Από τη στιγμή που θα ανοίξουμε το δοχείο σε 4-5 μήνες πρέπει να το καταναλώσουμε.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Η εφαρμογή του στο έδαφος σε μεγάλες εκτάσεις γίνεται απλά με άπλωμα και ενσωμάτωση με ελαφριά επιφανειακή φρέζα ή τσάπισμα.
Στον κήπο, σκάβουμε αυλάκια ή λάκκους, αναλόγως του τι θα φυτέψουμε, το απλώνουμε μέσα και σκεπάζουμε με χώμα.
Σε γλάστρες, ανθώνες κλπ, πρώτα τοποθετούμε χώμα στον πάτο, ακολούθως το bokashi και σκεπάζουμε με χώμα.
Κατά την τοποθέτηση του μπορούμε να το ψεκάσουμε και πάλι με διάλυμα ΕΜ με νερό και να προσθέσουμε ΕΜ βοκάσι από πίτουρο, και ΕΜ κεραμική σκόνη ή ζεόλιθο για περαιτέρω εμπλουτισμό.
Λόγω του ότι, το ΕΜ Bokashi έχει «όξινο χαρακτήρα», δεν θα πρέπει να έρθει σε απευθείας επαφή με το ριζικό σύστημα των φυτών ή των σπόρων.
Η σπορά, καλύτερα να γίνεται 2 βδομάδες μετά την ενσωμάτωση του στο έδαφος.
Η μεταφύτευση έτοιμων φυτών ή δενδρυλλίων, σε λάκκους, ή γλάστρες, μπορεί να γίνει αμέσως, με την επισήμανση ότι θα υπάρχει κάποια ποσότητα από χώμα ή έτοιμο φυτόχωμα, ούτως ώστε μέχρι να αναπτυχθεί το ριζικό τους σύστημα και να φτάσει στο βάθος που τοποθετήθηκε το bokashi , αυτό να έχει ήδη διασπαστεί.