• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr
Αρχική Βίντεο Σ. Καλιμτζόγλου βιοκαλλιεργητής για τον Ζεόλιθο

Σ. Καλιμτζόγλου βιοκαλλιεργητής για τον Ζεόλιθο

Σ. Καλιμτζόγλου βιοκαλλιεργητής για τον Ζεόλιθο

Σ. Καλιμτζόγλου βιοκαλλιεργητής για τον Ζεόλιθο

Μαρτυρία του βιοκαλλιεργητή Σ. Καλιμτζόγλου  για την χρήση του Ζεόλιθου στις καλλιέργειες του