• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr
Αρχική Τεχνολογία Ενεργών Μικροοργανισμών

Τεχνολογία Ενεργών Μικροοργανισμών

Φτιάχτε το μόνοι σας

Φτιάχτε το μόνοι σας

Δεδομένου ότι το EM πυκνό αποτελείται από πολλούς ωφέλιμους μικροοργανισμούς, οι οποίοι με την κατάλληλη τροφή (μελάσα από ζαχαροκάλαμο) και ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να αυξήσει τον πληθυσμό του, μπορείτε να ενερ...

Υποκατηγορίες