• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Μελισσοκομία

Η τεχνολογίας των ΕΜ στις μέλισσες

Η τεχνολογίας των ΕΜ στις μέλισσες

Η εφαρμογή των Ενεργών Μικροοργανισμών (EM) στην μελισσοκομία έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει τον πληθυσμό της κυψέλης, με συνέπεια όταν αρχίζει η ανθοφορία να υπάρχουν πολλές ελεύθερες εργάτριες. Στις χαμηλές θερμοκ...