• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr
Αρχική Κτηνοτροφία Ο Ζεόλιθος στην πτηνοτροφία

Ο Ζεόλιθος στην πτηνοτροφία

Ο Ζεόλιθος  στην πτηνοτροφία

Ο Ζεόλιθος στην πτηνοτροφία

   Η προσθήκη κατά 2% ζεόλιθου στο σιτηρέσιο των πουλερικών, έχει ως αποτέλεσμα:

• Βελτίωση της γενικής κατάστασης της υγείας τους
• Μείωση της θνησιμότητας κατά 95% σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες
• Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στα κοτόπουλα ωοτοκίας, (χρώμα, γεύση και μέγεθος)
• Αύξηση του ρυθμού αυγοπαραγωγής κατα 3-5% ετησίως
• Αύξηση στο τελικό σωματικό βάρος και αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των πτηνών 3-10%
• Μείωση της ποσότητας τροφής που προσλαμβάνει ημερησίως το πτηνό, χωρίς μείωση της
θρεπτικής απόδοσης, (μείωση κόστους εκτροφής κατά 10%)

Η Χρήση του ζεόλιθου στην στρωμνή των ζώων.

Η χρήση του ζεόλιθου στην στρωμνή των σταβλισμένων ζώων συμβάλλει στην δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος και μιας ξεχωριστής κοπριάς με εξαιρετικές ιδιότητες. Όλη η αμμωνία που φεύγει στην ατμόσφαιρα επιδρά αρνητικά στην υγεία των ζώων (βήχας και πνευμονοπάθειες). Με την χρήση του ζεόλιθου, δεσμεύεται το μεγαλύτερο της ποσοστό. Η κοπριά αυτή μεταφερόμενη στα χωράφια προσφέρει τις ευεργετικές ιδιότητες του αζώτου και του ζεόλιθου.
Επίσης η χρήση του ζεόλιθου στο σιτηρέσιο των ζώων δεσμεύει την αμμωνία που παράγεται κατά την πέψη ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνει κάλιο που ρυθμίζει την οξύτητα του στομάχου γεγονός που διευκολύνει την απορρόφηση μετάλλων και θρεπτικών στοιχείων. Σε πειράματα διατροφής που έγιναν διαπιστώθηκε βελτίωση του συντελεστή πέψης της τροφής κατά 5%. Η προσθήκη ζεόλιθου στο σιτηρέσιο των πουλερικών σε ποσοστό 2% είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αζώτου στην κοπριά κατά 40%. Επίσης η προσθήκη ζεόλιθου στην υδαρή κοπριά σε ποσοστό 6,25% μείωσε την απώλεια της αμμωνίας σε ποσοστό 55%.

 

Συνιστούμε το σκόρπισμα ζεόλιθου 0,8mm ή 1-3mm στη στρωμνή των ζώων ώστε η αμμωνία που φεύγει στην ατμόσφαιρα και επιδρά αρνητικά στην υγεία των ζώων (βήχας, πνευμονοπάθειες, μείωση της χωρητικότητας των πνευμόνων), να δεσμευτεί από τον ζεόλιθο στο μεγαλύτερο της ποσοστό,  και το ράντισμα της με Ενεργούς Μικροοργανισμούς (ΕΜ) σε διάλυση 1:100 ή 1:50, ανάλογα με την υγρασία που υπάρχει. Η αμμωνία, θα δεσμευτεί από τον ζεόλιθο και τους ΕΜ στο μεγαλύτερο της ποσοστό. Η μυρωδιά του στάβλου μειώνεται κατά 78%. Η δε παραγόμενη κοπριά, θα προσφέρει στα χωράφια τις ευεργετικές ιδιότητες των ωφέλιμων Ενεργών Μικροοργανισμών και του ζεόλιθου.

 

Για την καλλιέργεια και ανάπτυξη νεοσσών ο Ζεόλιθος προσφέρει:

• Ταχύτερη ανάπτυξη των νεοσσών
• Αποτροπή μολύνσεων
• Σταθερότερη σκελετική δομή

 

Φιλικό στο περιβάλλον

• Είναι 100% φυσικό προϊόν και περιβαλλοντικά ασφαλές
• Αποτρέπει τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων.
• Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα

 

Ποιοτική κοπριά

• Πιο στεγνή, λιγότερο δύσοσμη και πιο πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία (μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης θρεπτικών και νερού στο έδαφος)
• Μειώνει τα επίπεδα των αλάτων στην κοπριά
• Κάνει τη μεταφορά και την εφαρμογή της ευκολότερη
• Την κάνει βιοδιασπώμενη και περιβαλλοντικά πιο φιλική
.

https://plus.google.com/113484524556098966378/posts/U2uWK5t9np3

                                                                                                                     

http://www.naturam.gr/?section=category&cat=47&tab=leptomereies