• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Βόθροι Σηπτικές δεξαμενές

Η τεχνολογία των ΕΜ  στις σηπτικές  δεξαμενές (βόθροι)

Η τεχνολογία των ΕΜ στις σηπτικές δεξαμενές (βόθροι)

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί (EM) είναι ως επί το πλείστον γνωστοί σε όλο τον κόσμο, για τον έλεγχο των οσμών, και την επεξ...