• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Βόθροι Σηπτικές δεξαμενές

Η τεχνολογία των ΕΜ  στις σηπτικές  δεξαμενές (βόθροι)

Η τεχνολογία των ΕΜ στις σηπτικές δεξαμενές (βόθροι)

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί (EM) είναι ως επί το πλείστον γνωστοί σε όλο τον κόσμο, για τον έλεγχο των οσμών, και την επεξεργασία του νερού και των λυμάτων.  Οι Ενεργοί  Μικροοργανισμοί (EM) είναι ως επί ...