• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Καλλιέργειες

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί στις καλλιέργειες

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί στις καλλιέργειες

Η εφαρμογή της τεχνολογίας των Ενεργών Μικροοργανισμών (ΕΜ) Multikraft στη γεωργία βασίζεται σε δύο σημαντικά στοιχεία. 1. Σ...