• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Καλλιέργειες

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί στις καλλιέργειες

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί στις καλλιέργειες

Η εφαρμογή της τεχνολογίας των Ενεργών Μικροοργανισμών (ΕΜ) Multikraft στη γεωργία βασίζεται σε δύο σημαντικά στοιχεία. 1. Στο ΕΜ Active υγρό διάλυμα, με Ενεργούς Μικροοργανισμούς. 2. Στο EM Bokashi δηλαδή στο compo...