• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Οπωροφόρα

Καλλιέργεια φρούτων με Ενεργούς Μικροοργανισμούς

Καλλιέργεια φρούτων με Ενεργούς Μικροοργανισμούς

Η επιτυχία στην καλλιέργεια των φρούτων εξαρτάται κυρίως από τη γονιμότητα του εδάφους. Το EM Active βοηθά σημαντικά στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, στην ανάπτυξη και αντοχή των φυτών. Το EMActive προωθεί ...