• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Κηπουρική

Κηπουρική και Ενεργοί Μικροοργανισμοί

Κηπουρική και Ενεργοί Μικροοργανισμοί

Η επιτυχία στην κηπουρική, εξαρτάται κυρίως από τη γονιμότητα του εδάφους. Εφαρμόζοντας την τεχνολογία των ΕΜ δημιουργείται ένα υγιές περιβάλλον στο οποίο οι μικροοργανισμοί παίζουν θετικό ρόλο, όσον αφορά την ανάπτυξ...