• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Κηπευτικά

Καλλιέργεια κηπευτικών με Ενεργούς Μικροοργανισμούς για ενα στρέμμα

Καλλιέργεια κηπευτικών με Ενεργούς Μικροοργανισμούς για ενα στρέμμα

Δημιουργήστε την δική σας οικολογική όαση. Οι φυσικοί Ενεργοί Μικροοργανισμοί θα αναλάβουν την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, και την προστασία του από τα παράσιτα. Δημιουργήστε την δική σας οικολογική όαση. ...

Καλλιέργεια κηπευτικών με Ενεργούς Μικροοργανισμούς

Καλλιέργεια κηπευτικών με Ενεργούς Μικροοργανισμούς

Η επιτυχία στην καλλιέργεια των κηπευτικών εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την γονιμότητα του εδάφους. Το ΕΜ Active βοηθά σημαντικά τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και συμβάλει στην ανάπτυξη και ανθεκτικότητα ...