• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Νερό Αναζωογόνηση

Ενεργοποιήστε το νερό σας με ΕΜ κεραμικά

Ενεργοποιήστε το νερό σας με ΕΜ κεραμικά

Το νερό έχει εγγεγραμμένες στη δομή του όλες τις συχνότητες των διαφόρων ουσιών με τις οποίες έχει έλθει σε επαφή και δη ουσιών επιβλαβών και επειδή «το νερό έχει μνήμη» διατηρεί στη συχνότητα της επιβλαβούς ουσίας πο...