• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Ιχθυοκαλλιέργειες

Ιχθυοκαλλιέργειες

Ιχθυοκαλλιέργειες

Η εφαρμογή των Ενεργών Μικροοργανισμών της Multikraft έχουν την ικανότητα να διασπούν διάφορες οργανικές ύλες, όπως π.χ. φύλλα, άλγη, γύρη, υπολείμματα της τροφής των ψαριών, σπόρους κλπ, να μειώνουν την οργανική γ...