• Ζεόλιθος το θαύμα της φύσης
  • 2761092556 - 6972929124
  • info@zeolithos.gr

Ιχθυοκαλλιέργειες

Ιχθυοκαλλιέργειες

Ιχθυοκαλλιέργειες

Η εφαρμογή των Ενεργών Μικροοργανισμών της Multikraft έχουν την ικανότητα να διασπούν διάφορες οργανικές ύλες, όπως π.χ. φύ...